Liste over elver i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elver i Norge.

Lista er delt i to deler. Kapittelet «Norges største elver» er en sorterbar tabell over de 25 største elvene i landet, mens kapittelet «Elver i Norge» er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord.

Norges største elver rediger

Denne tabellen over Norges 25 største elver er sortert etter lengde. Klikk på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedbørfelt eller middelvannføring. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv (H) eller ei sideelv (S), og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv.

Nr
Elv / Vassdrag
Lengde
km[1]
Nedbør-
felt

km²[1]
Middel-
vannføring

m³/s[1]
Type
elv
Merknader
1 Glomma 620,9 41 955 705 H
2 Pasvikelva[2] 388,1 18 516 169 H Lengde i Norge 112 km
3 Tana - Anarjohka 368,8 16 374 197 H
4 Numedalslågen 357,7 5 550 111 H
5 Vorma - Gudbrandsdalslågen 348,1 17 547 330 S
6 Drammenselva - Begna 309,3 17 115 314 H
7 Skienselva - Tinne - Måna - Kvenna 271,0 10 812 274 H
8 Otra 249,8 3 750 146 H
9 Altaelva 242,0 7 389 99 H
10 Trysilelva[3] 256,7 5 426 84 S Uten strekningen i Sverige
11 Namsen 230,0 6 273 304 H
12 Nidelva (Agder) 222,7 4 010 114 H
13 Snarumselva - Hallingdalselva 215,1 5 159 116 S
14 Eidselva - Tokke- Songa 207,5 3 642 107 S
15 Randselva 200,7 3 772 58 S
16 Orkla 184,8 3 052 67 H
17 Nidelva (Trøndelag) - Nea 176,9 3 124 94 H Med strekningen i Sverige
18 Karasjohka 172,6 5 060 57 S
19 Barduelva 169,6 2 411 80 S
20 Vefsna 166,2 4 118 201 H
21 Målselva - Hárvvesjohka 153,0 6 019 170 H/S
Målselva 139,6 6 019 170 H Strekningen fra riksgrensen mot Sverige
22 Gaula 152,9 3 661 97 H
23 Kvina 151,6 1 453 89 H
24 Sira 151,5 1 902 130 H
25 Rena 151,0 4 182 68 S

Elver i Norge, sortert etter munningssted rediger

Den følgende lista er sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Den er hovedsakelig inndelt i avsnitt etter kyststrekninger. Elver som renner inn i naboland er gruppert for seg. Større elver er skilt ut i egne underavsnitt under den angjeldende kyststrekning. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Hvilke elver er med? rediger

Lista omfatter elver som faller innenfor et av følgende tre kriterier: Nedbørfelt over 20 km², lengde over 10 km eller vannføring over 1,00 m³/s. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert (for dette se artikkelen om den enkelte elva).

Elver som renner fra Østlandet og inn i Sverige rediger

Trysilelva rediger

Elver mellom svenskegrensa og Fredrikstad rediger

Tista rediger

Glomma rediger

Sideelver i Østfold og Akershus rediger

 
Sarpsfossen
 
Møllehjul i Glomma i Fredrikstad
 
Glomma renner ut i Øyeren

Vorma / Gudbrandsdalslågen rediger

Sideelver til Vorma og Mjøsa rediger
Sideelver til Gudbrandsdalslågen rediger
Vinstra rediger
Sjoa rediger
Otta rediger

Sideelver til Glåma i Hedmark og Trøndelag rediger

 
Glomma ved Elverum

Oppstadåa rediger

Flisa rediger

Rena rediger

Atna rediger

Folla rediger

Elver mellom Fredrikstad og Drammen rediger

 
Mosseelva ved Mossefossen

Drammenselva rediger

Snarumselva rediger

Begna rediger

Randselva rediger

Elver mellom Drammen og Skien rediger

Numedalslågen rediger

Skiensvassdraget rediger

Eidselva rediger

Tinne rediger

Elver mellom Skien og Arendal rediger

Kammerfosselva rediger

Nidelva (Arendal) rediger

Elver mellom Arendal og Åna-Sira rediger

Tovdalselva rediger

Otra rediger

Mandalselva rediger

Kvina rediger

Sira rediger

Elver mellom Åna-Sira og Stavanger rediger

Elver mellom Stavanger og Suldal rediger

Suldalslågen rediger

Elver mellom Suldal og Haugesund rediger

Elver mellom Haugesund og Odda rediger

Elver mellom Odda og Granvin rediger

Eidfjordvassdraget rediger

Elver mellom Granvin og Bergen rediger

Elver mellom Bergen og Gulen rediger

Vosso rediger

Elver mellom Gulen og Gudvangen rediger

Elver mellom Gudvangen og Gaupne rediger

Aurlandselvi rediger

Lærdalselvi rediger

Årdalsvassdraget rediger

Jostedøla rediger

Elver mellom Gaupne og Hyllestad rediger

Elver mellom Hyllestad og Florø rediger

Elver mellom Florø og Sandane rediger

Elver mellom Sandane og Stad rediger

Elver mellom Stad og Sykkylven rediger

Elver mellom Sykkylven og Ålesund rediger

Elver mellom Ålesund og Molde rediger

Rauma rediger

Eira rediger

Elver mellom Molde og Aure rediger

Driva rediger

Surna rediger

Elver mellom Aure og Trondheim rediger

Orkla rediger

Gaula rediger

Nidelva (Trondheim) rediger

Elver mellom Trondheim og Leksvik rediger

Stjørdalselva rediger

Verdalselva rediger

Steinkjerelva rediger

Elver mellom Indre Fosen og Flatanger rediger

Elver mellom Flatanger og Leka rediger

Namsen rediger

Elver som renner fra Trøndelag og inn i Sverige rediger

Sørlivassdraget rediger

Elver mellom Leka og Vevelstad rediger

Elver mellom Vevelstad og Sandnessjøen rediger

Vefsna rediger