Liste over elver i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elver i Norge.

Lista er delt i to deler. Kapittelet «Norges største elver» er en sorterbar tabell over de 25 største elvene i landet, mens kapittelet «Elver i Norge» er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord.

Norges største elverRediger

Denne tabellen over Norges 25 største elver er sortert etter lengde. Klikk på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedbørfelt eller middelvannføring. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv (H) eller ei sideelv (S), og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv.

Nr
Elv / Vassdrag
Lengde
km[1]
Nedbør-
felt

km²[1]
Middel-
vannføring

m³/s[1]
Type
elv
Merknader
1 Glomma 620,9 41 955 705 H
2 Pasvikelva[2] 388,1 18 516 169 H Lengde i Norge 112 km
3 Tana - Anarjohka 368,8 16 374 197 H
4 Numedalslågen 357,7 5 550 111 H
5 Vorma - Gudbrandsdalslågen 348,1 17 547 330 S
6 Drammenselva - Begna 309,3 17 115 314 H
7 Skienselva - Tinne - Måna - Kvenna 271,0 10 812 274 H
8 Otra 249,8 3 750 146 H
9 Altaelva 242,0 7 389 99 H
10 Trysilelva[3] 256,7 5 426 84 S Uten strekningen i Sverige
11 Namsen 230,0 6 273 304 H
12 Nidelva (Agder) 222,7 4 010 114 H
13 Snarumselva - Hallingdalselva 215,1 5 159 116 S
14 Eidselva - Tokke- Songa 207,5 3 642 107 S
15 Randselva 200,7 3 772 58 S
16 Orkla 184,8 3 052 67 H
17 Nidelva (Trøndelag) - Nea 176,9 3 124 94 H Med strekningen i Sverige
18 Karasjohka 172,6 5 060 57 S
19 Barduelva 169,6 2 411 80 S
20 Vefsna 166,2 4 118 201 H
21 Målselva - Hárvvesjohka 153,0 6 019 170 H/S
Målselva 139,6 6 019 170 H Strekningen fra riksgrensen mot Sverige
22 Gaula 152,9 3 661 97 H
23 Kvina 151,6 1 453 89 H
24 Sira 151,5 1 902 130 H
25 Rena 151,0 4 182 68 S

Elver i Norge, sortert etter munningsstedRediger

Den følgende lista er sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Den er hovedsakelig inndelt i avsnitt etter kyststrekninger. Elver som renner inn i naboland er gruppert for seg. Større elver er skilt ut i egne underavsnitt under den angjeldende kyststrekning. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Hvilke elver er med?Rediger

Lista omfatter elver som faller innenfor et av følgende tre kriterier: Nedbørfelt over 20 km², lengde over 10 km eller vannføring over 1,00 m³/s. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert (for dette se artikkelen om den enkelte elva).

Elver som renner fra Østlandet og inn i SverigeRediger

TrysilelvaRediger

Elver mellom svenskegrensa og FredrikstadRediger

TistaRediger

GlommaRediger

Sideelver i Østfold og AkershusRediger

 
Sarpsfossen
 
Møllehjul i Glomma i Fredrikstad
 
Glomma renner ut i Øyeren

Vorma / GudbrandsdalslågenRediger

Sideelver til Vorma og MjøsaRediger
Sideelver til GudbrandsdalslågenRediger
VinstraRediger
SjoaRediger
OttaRediger

Sideelver til Glåma i Hedmark og TrøndelagRediger

 
Glomma ved Elverum

OppstadåaRediger

FlisaRediger

RenaRediger

AtnaRediger

FollaRediger

Elver mellom Fredrikstad og DrammenRediger

 
Mosseelva ved Mossefossen

DrammenselvaRediger

SnarumselvaRediger

BegnaRediger

RandselvaRediger

Elver mellom Drammen og SkienRediger

NumedalslågenRediger

SkiensvassdragetRediger

EidselvaRediger

TinneRediger

Elver mellom Skien og ArendalRediger

KammerfosselvaRediger

Nidelva (Arendal)Rediger

Elver mellom Arendal og Åna-SiraRediger

TovdalselvaRediger

OtraRediger

MandalselvaRediger

KvinaRediger

SiraRediger

Elver mellom Åna-Sira og StavangerRediger

Elver mellom Stavanger og SuldalRediger

SuldalslågenRediger

Elver mellom Suldal og HaugesundRediger

Elver mellom Haugesund og OddaRediger

Elver mellom Odda og GranvinRediger

EidfjordvassdragetRediger

Elver mellom Granvin og BergenRediger

Elver mellom Bergen og GulenRediger

VossoRediger

Elver mellom Gulen og GudvangenRediger

Elver mellom Gudvangen og GaupneRediger

AurlandselviRediger

LærdalselviRediger

ÅrdalsvassdragetRediger

JostedølaRediger

Elver mellom Gaupne og HyllestadRediger

Elver mellom Hyllestad og FlorøRediger

Elver mellom Florø og SandaneRediger

Elver mellom Sandane og StadRediger

Elver mellom Stad og SykkylvenRediger

Elver mellom Sykkylven og ÅlesundRediger

Elver mellom Ålesund og MoldeRediger

RaumaRediger

EiraRediger

Elver mellom Molde og AureRediger

DrivaRediger

SurnaRediger

Elver mellom Aure og TrondheimRediger

OrklaRediger

GaulaRediger

Nidelva (Trondheim)Rediger

Elver mellom Trondheim og LeksvikRediger

StjørdalselvaRediger

VerdalselvaRediger

SteinkjerelvaRediger

Elver mellom Indre Fosen og FlatangerRediger

Elver mellom Flatanger og LekaRediger

NamsenRediger

Elver som renner fra Trøndelag og inn i SverigeRediger

SørlivassdragetRediger

Elver mellom Leka og VevelstadRediger

Elver mellom Vevelstad og SandnessjøenRediger

VefsnaRediger