Årdal i Ryfylke

tidligere kommune i Rogaland fylke i Norge
Se også Årdal (andre betydninger)

Årdal er en tidligere selvstendig kommune i Rogaland. Årdal var opprinnelig del av Hjelmeland formannskapsdistrikt, men ble skilt ut som egen kommune i 1849. Årdal er mest kjent for sin renesanssekirke, Årdal gamle kirke, som ble preget av Stavangerrenessansens to største kunstnere Lauritz Snekker og Gottfried Hendtzschel.

Årdal gamle kirke

En del av Årdal med 40 innbyggere ble overført til Hjelmeland og Fister kommune ved kongelig resolusjon av 6. mars 1869.

1. januar 1965 ble det meste av Årdal og Fister kommuner, Hjelmeland kommune og Buergårdene i Jelsa (8 innb) slått sammen til den nye Hjelmeland kommune. Den delen av Årdal som gikk inn i Hjelmeland hadde 743 innbyggere. Sunngardene krets i Årdal med 121 innbyggere ble på samme tidspunkt slått sammen med Strand.