Ukens artikkel

I 1934 ble Trumn valgt til senator. Under den andre verdenskrig fikk han nasjonal berømmelse som leder for den såkalte Truman-komiteen

Harry S. Truman (1884–1972) var USAs president fra april 1945 til januar 1953. Han var visepresident januar–april 1945.

Trumans periode som president ble et vendepunkt i amerikansk utenrikspolitikk, idet USA førte en internasjonalistisk politikk i forståelse med sine europeiske allierte. I sluttfasen av den andre verdenskrig, der aksemaktene ble beseiret, beordret han bruken av kjernefysiske våpen mot Japan. Intensjonen var å forkorte krigen, men beslutningen er fortsatt kontroversiell. Etter krigen ble FN og NATO etablert, mens Marshallplanen skulle sikre gjenreisningen av Vest-Europa. I begynnelsen av den kalde krigen definerte han Truman-doktrinen, som lå til grunn for en oppdemmingspolitikk overfor Sovjetunionen og Kina. Les mer …Slik vokser leksikonet fram …

Gröning, født 1921, arbeidet i Auschwitz-Birkenau fra 1942 til 1944.
Dette er eksempler på gode nye Wikipediaartikler; se flere nye artikler her.

Aktuelt

Vita Heine

Kultur: DAB i Norge
Politikk: Parlamentsvalg i StorbritanniaStortingsvalg i Norge
Sport: Confederations Cup • U21-EM i fotball • Taekwondo-VM

Les på et annet språk