Ukens artikkel

Sogn haveby; flyfoto ca 1935 av Karl Harstad.

Sogn haveby hevdes å være en av Norges første helhetlige områder hvor reguleringsplanen er basert på hagebyidéene til den britiske byutviklingsteoretikeren Ebenezer Howard. Området ligger i strøkene Sogn, Nordberg og Berg i bydelen Nordre Aker i Oslo. Sogn haveby representerer en milepæl i norsk boligbygging, og innehar kanskje landets største og best bevarte samling av nyklassisistisk og særlig funksjonalistisk boligarkitektur fra perioden 1920–1940. Les mer …Slik vokser leksikonet fram …

Djevelhuletannkarpe finnes bare i Nevada, USA.
Dette er eksempler på gode nye Wikipediaartikler. · Arkiv · Flere nye artikler her.

Aktuelt


Les på et annet språk