Den europeiske union

politisk og økonomisk union med 27 medlemsland i Europa
Den europeiske union
Den europeiske union Nobels fredspris 2012

Flagg
Flagg

Nasjonalt motto:
Enhet i mangfold

Kart over

InnbyggernavnEU-borger
7. februar 1992
HovedstadBrussel, Strasbourg, Luxembourg
TidssoneUTC+0 til +2
Areal
 – Totalt
 – Vann
Rangert som nr. 6.5
4 475 757 kvadratkilometer
3,08 %
Befolkning
 – Totalt
Rangert som nr. 2,5
446 824 564[1] (2019)
Bef.tetthet113,6 innb./kvadratkilometer
Det europ. rådCharles Michel
KommisjonenUrsula von der Leyen
ParlamentetDavid Sassoli
RådetFinland
Offisielle språk24
ValutaEuro (€) (EUR) (de jure)

Bulgarsk lev
Tsjekkisk koruna
Danske kroner
Kroatisk kuna
Ungarsk forint
Polske złoty
Rumensk leu

Svenske kroner
Nasjonaldag9. mai
Nasjonalsang«Til gleden»
Toppnivådomene.eu

Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa. Unionen har sitt opphav i De europeiske fellesskap som ble dannet av seks stater i 1951 og 1958. Siden har flere land sluttet seg til, og samarbeidet økt i omfang. Gjennom Maastricht-traktaten fra 1993 fikk unionen sitt nåværende navn.[2][3][4]

EU styres av institusjoner som har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er både overnasjonal og mellomstatlig i sin utforming. Mange saksområder håndteres mellomstatlig og krever enstemmighet. På noen saksområder har medlemslandene overført myndighet til fellesorganene, det gjelder særlig felles landbrukspolitikk, handelspolitikk og det indre marked. På disse områdene er EU overnasjonalt, og et flertall i ministerrådet kan binde medlemsstatene.[5] EUs viktigste institusjoner er Europakommisjonen, Den europeiske unions råd, Det europeiske råd, Den europeiske unions domstol og Den europeiske sentralbank.[6] Hvert femte år velger unionsborgerne representanter til Europaparlamentet, EUs eneste politiske institusjon der medlemmene er direkte folkevalgte.[7][8][9] Kommisjonen, domstolen og parlamentet har særlig innflytelse på saksområder som håndteres overnasjonalt.[5]

Innenfor unionen er det blant annet utviklet et fellesmarked som krever fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemsstatenes nasjonale grenser. Grensekontroll er dessuten avskaffet innen Schengen-området, samtidig som kontrollen ved de felles yttergrenser er styrket. Unionen forvalter felles handels-, jordbruks- og fiskeripolitikk, og dessuten programmer for distriktsutvikling og sosial og økonomisk utjevning i Europa. I 1999 ble den felleseuropeiske myntenhet, euro, innført. Nitten medlemsstater har gått over til euro. Unionen har på noen området felles utenrikspolitikk i regi av dens operative utenrikstjeneste. For utenrikspolitiske spørsmål er det krav om enstemmighet blant medlemsstatene, og den enkelte medlemsstat kan føre sin egen utenrikspolitikk.

Unionen (27 land) hadde i 2019 ca. 447 millioner innbyggere.[10] Medlemmenes BNP utgjorde i 2007 til sammen 31 % av verdens bruttoprodukt (€17 / US$19,7 billioner) i 2018.[11] Unionen representerer sine medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon (WTO) (samtidig som medlemsstatenes respektive WTO-medlemskap opprettholdes), er deltager ved G8-møter, og er observatør i De forente nasjoners (FN) generalforsamling. 22 medlemsstater er tilsluttet Den nordatlantiske allianse (NATO).

I 2012 ble Den europeiske union tildelt Nobels fredspris. Den norske Nobelkomite begrunnet dette med at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.»[12]

HistorieRediger

Utdypende artikkel: Den europeiske unions historie

Idéen om europeisk integrasjonRediger

Utdypende artikkel: Europeisk integrasjon

Tanken om et samlet Europa ble for første gang for alvor lansert i 1923 med Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergis bok Paneuropa, som førte til opprettelsen av Pan-Europa-bevegelsen. Mange kjente skikkelser på den tiden, som Fridtjof Nansen og Thomas Mann sluttet seg til denne bevegelsen. Pan-Europa-bevegelsen så for seg et føderalt, liberalt og demokratisk Europa, idealer som var vanskelige å få gjennomslag for i en tid der stadig fler land hadde fascistiske eller kommunistiske styresett. Bevegelsen var en tidlig pionér for politiske tanker som først skulle bli satt ut i livet etter andre verdenskrig i Vest-Europa. Pan-Europa-bevegelsen ble ledet av Coudenhove-Kalergi helt til hans død i 1972, og deretter av Otto von Habsburg.[13]

 
Europa-colleget, et av de første resultatene fra Haag-kongressen

Haag-kongressen i 1948 foreslo et politisk, økonomisk og monetært forent Europa,[14] og ble i 1949 fulgt opp med etablering av Europarådet.[15] Europabevegelsen og Europa-colleget ble som følge av Haag-kongressen opprettet på slutten av 1940-tallet.[16] Dannelsen av OEEC i 1948 og Europarådet i 1949 innebar en gryende splittelse mellom Storbritannia og EFTA-landene på den ene siden og de seks landene som dannet EEC på den andre. Storbritannia var mot det overnasjonale innslaget i OEEC og flertallsløsninger. Storbritannia gikk mot det fransk-belgiske forslaget fra Haag-kongressen om en europeisk parlamentarikerforsamling som skulle basere seg på flertallsavgjørelser.[17]

Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman og Paul-Henri Spaak så for seg økonomisk samarbeid som tiltak for forsoning særlig mellom Frankrike og Tyskland, og for å motvirke nye kriger.[18] Den amerikanske historikeren Timothy Snyder har pekt på etableringen av EU som et resultat av dekolonialisering, hvor europeiske kolonimakter mistet sine eksisterende eller ønskede kolonier.[19] Italia og Benelux-landene ble trukket inn i det fransk-tyske samarbeid, og disse landene ble samlet kalt de indre seks.[20]

1950: Kull- og stålunionenRediger

 
Den Høye Myndighet holdt opprinnelig til i denne bygningen i Luxembourg.

Den franske utenriksminister Robert Schuman foreslo 9. mai 1950 (senere feiret som Europadagen) en sammenknytning av de franske og tyske tungindustrier, gjennom felles institusjoner. Det dreide seg blant annet om å etablere Den Høye Myndighet, som ble en forløper til Europakommisjonen. Schuman-planen som var utarbeidet av Jean Monnet, hadde som formål å hindre at det skulle oppstå krig mellom Tyskland (Vest-Tyskland) og Frankrike. [17][21][22]

Fellesinstitusjonene skulle etter planen få en viss overnasjonal beslutningsmyndighet. Frankrike, Vest-Tyskland, de tre Benelux-land og Italia var villige til dette. Disse landene undertegnet i 1951 Paris-traktaten om Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF).[17] Dette var grunnlaget for Kull- og stålunionen, som kom i gang i 1952.[23]

Formålet med kull- og stålunionen var å fjerne handelshindre for denne industrien, lage felles regler og minstepriser mellom landene, og på sikt skape en felles handelspolitikk utad. Gjenoppbygging etter krigen var høyt prioritert, og økonomer argumenterte for å fjerne grenser for handel, og dermed gi større markeder enn de nasjonale. Frankrike ble det ledende landet i samarbeidet og det innebar også at Vest-Tyskland kom inn i «det gode selskap». Det langsiktige målet var en stadig tettere sammenslutning mellom de europeiske folk. EKSF-ministrene foreslo i 1953 å skape en «europeisk politisk union».[5]

1957–1973: De fire friheters økonomiske fellesskapRediger

Landene fra EKSF-traktaten, kalt «De indre seks», signerte i 1957 Roma-traktaten. Dermed opprettet de Det europeiske økonomiske fellesskap (ofte omtalt som EEC eller Fellesmarkedet),[23] samt atomenergi-organisasjonen Euratom.

Innenfor Fellesmarkedet gjaldt «de fire friheter», som var fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital, på tvers av medlemsstatenes nasjonale grenser. i Roma-traktaten ble det dessuten uttrykt ønske om å redusere de økonomiske forskjellene mellom land medlemslandene og mellom geografiske områder innenfor fellesmarkedet.[22]

EEC var i til å begynne med en tollunion. Gjennomføring av tollunionen og en felles landbrukspolitikk førte i løpet av 1960-tallet til at økonomiene i medlemslandene ble mer sammenvevd.[5][24]

Ved etableringen av De europeiske fellesskap i 1967, ble kommisjonene til EEC, EURATOM og EKSF, slått sammen til en kommisjon, kalt EF-kommisjonen, den senere Europakommisjonen.[23][17]

EFTA ble opprettet i 1960 for å styrke forhandlingsposisjonen overfor EEC.[22] EFTA ble etablert uten overnasjonalitet, med Storbritannia som hovedaktør.[17]

Arbeidet for europeisk samling møtte også tilbakeslag og motstand. I 1954 ble planene om Det europeiske forsvarsfellesskap stanset i Frankrikes nasjonalforsamling.[25] I 1960-årene påvirket Charles de Gaulle fremdriften i fellesskapets politikk ved «den tomme stols politikk» og sitt gjentatte veto mot Storbritannias inntreden i EU.[26][27][28] I løpet av den første halvdel av 1980-årene krevde den britiske statsminister Margaret Thatcher en rabatt på det britiske bidraget til EU, og understreket på denne måten de nasjonale interessene. Denne fasen med stagnasjon i den europeiske integrasjon blir ofte kalt eurosklerose, av sklerose, forherding.[29]

Et forsøk på å gi integrasjonen en ny giv, var utenriksministrene Genscher og Colombos reformforslag i 1981. Det dreide seg om utvikling av det politiske samarbeidet blant annet ved å gi Europaparlamentets praksis større betydning, utvidelse til kulturelt og juridisk samarbeid, samt institusjonelle reformer.[30] Senere kom også vedtaket i Europaparlamentet i 1984 om en europeisk forfatning, etter forslag fra Altiero Spinelli. Europakommisjonens leder fra 1985 til 1995 Jaques Delors, arbeidet med forslag til utforming av det indre marked, som ble endelig vedtatt ved Maastricht-traktaten og trådte i kraft i 1993.[31][32]

1973–1993: Fra «eurosklerose» til fellesmarkedRediger

 
Kommisjonspresident Jacques Delors' initiativer til reform førte til mange integrasjonstiltak (1988)

Den første utvidelse av fellesskapet ble gjennomført i 1973 med Storbritannia, Irland og Danmark.[17] Mye av arbeidet i EF handlet om den felles landbrukspolitikken (CAP) og tautrekking om Storbritannias bidrag til EFs felles budsjett.[17]

Det første direkte valg til Europaparlamentet ble gjennomført i 1979.[17] I 1981 la Vest-Tyskland og Italia frem et utkast til en «europeisk akt», som førte til enhetsakten i 1986.[17]

Hellas ble medlem i 1981.[33] Spania og Portugal, som begge hadde blitt demokratier på 1970-tallet, ble medlemmer i 1986. Tyrkia søkte om medlemskap i 1987 og Østerrike i 1989.[23] For Hellas, Spania og Portugal var EF-medlemskap ledd i tiltak for modernisering av landene og tilskudd fra EF har bidratt til den økonomiske utviklingen.[33]

I 1985 overtok Jacques Delors som president for Europakommisjonen. Fem vesteuropeiske land inngikk, uavhengig av EF, Schengen-avtalen for fjerning av interne grensekontroller. I juni 1985 publiserte kommisjonen en handlingsplan med 300 tiltak for å fullføre det indre markedet. Tanken var at tiltakene skulle få fart på økonomien og møte konkurransen fra USA og Japan. Tiltakene skulle skape fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital ved fjerning av tollhindringer og innføring av ensartet regulering.[17]

Europaparlementet, med føderalisten Altiero Spinelli i spissen, utarbeidet et utkast til en ny unionstraktat, som skulle være en forbedring av Romatraktaten.[34] Dette resulterte i signeringen av Den europeiske enhetsakt (en revisjon av EEC-traktaten) i 1986. Enhetsakten forenklet beslutningsprosessen for å fullføre et indre marked. Enhetsakten omhandler også forskning, teknologi og miljø.[23] Enhetsakten skapte reaksjoner i EFTA-landene blant annet skapte det tvil om EFTA-landenes muligheter innenfor rammen av frihandelsavtale.[33]

Frem til midten av 1980-tallet ble ikke Roma-traktatens regler for flertallsvedtak brukt fordi medlemmene ikke akspeterte overnasjonalitet på områder av vesentlig nasjonal interesse. Dette innebar at kommisjonen fikk mindre makt enn ministerrådet. Enhetsakten utvidet muligheten for flertallsvedtak. Roma-traktaten hadde opprinnelig ingen bestemmelser om utenrikspolitisk samarbeid, mens enhetsakten traktatfestet samarbeid om utenrikspolitikk. Samarbeidet om utenrikspolitikk (EPS) ble holdt adskilt fra øvrige institusjoner, men kommisjonens medlemmer hadde adgang til møtene og parlamentet ble orientert. Enhetsakten ga også Europaparlamentet mer innflytelse, spesielt over EFs budsjett. Før enhetsakten ble parlamentet stort sett bare konsultert i lovgivingssaker, med enhetsakten ble lovgiving basert på en samarbeidsprosedyre og fikk mulighet til å blokkere eller annullere vedtak og trenere forslag. Parlamentet fikk også myndighet til å godkjenne eller avvise nye søknader om medlemskap.[17] Før enhetsakten trådte i kraft i 1987 var samarbeidet tradisjonelt mellomstatlig, fra 1987 har det overstatlige innslaget blitt tydeligere selv om det også 1990-tallet hovedsakelig hadde mellomstatlig preg.[33]

Forslag om en økonomisk og monetær union (ØMU) ble lagt frem første gang i 1969 (det var ikke et konkret tema i Roma-traktaten) med forslag om faste valutakurser på bakgrunn av problemer med Bretton Woods-ordningen og slutten på det internasjonale valutakurssamarbeidet i 1971. Det europeiske monetære system (EMS) og valutaenheten ECU ble introdusert i 1979. Samarbeidet om ECU ble brukt for å redusere svingninger i valutakurser mellom medlemslandene. Storbritannia og Norge sluttet seg til EMS i oktober 1990. Delors tilskyndet i 1988 arbeidet med ØMU der første trinn var deregulering av kapitalbevegelser i 1990, samtidig ble arbeid med samordning av finanspolitikken innledet. Andre trinn var etablering av et sentralbanksystem og tredje trinn var fastfrysing av valutakursene før innføring av felles valuta. Innenfor ØMU skulle det ikke være mulig å devaluere for å styrke egen konkurranseevne. I Storbritannia var det sterk motstand mot ØMU og utvikling av EF i føderal retning. På EFs toppmøte i Maastricht 9-10. desember 1991 ble Ruud Lubbers' forslag til traktater for ØMU og for en politisk union godkjent, også kjent som «traktat om europeisk union». Traktaten omfattet en føderal målsetting for EF, ambisjon om en felles valuta og inkludering av Den vesteuropeiske union.[17] Felles valuta eller faste kurser skulle fjerne eller redusere valutarisikoen ved handel eller kapitalbevegelser mellom landene. Valutaen ECU var en teoretisk valuta som grunnlag for stabilisering av valutakursene, i praksis var tyske mark ankeret for valutasamarbeidet. Valutauroen høsten 1992 førte til at Storbritannia og Italia ble trukket ut av valutasamarbeidet.[24]

Det første ministermøtet mellom EF og EFTA ble avholdet i Luxembourg i april 1984 og møtet resultertet i en felles erklæring om fleksibelt og pragmatisk samarbeid. I 1989 tok Delors initiativet til et mer strukturert og omfattende samarbeid. På EFTAs toppmøte i mars 1989 i Oslo ble det tatt initiativ til et Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS). I mai 1991 ble tema for en EØS-avtale lagt frem etter forhandlinger.[17] En folkeavstemning i Sveits i 1992 sa nei til at landet skulle gå inn i EØS.[23] EØS-avtalen trådte i kraft i 1993 og var i EFTA-landene primært motivert av markedsadgang.[33]

1993–2003: Union med utvidet kompetanseRediger

 
Prosessen for å etablere en felles valuta var fullbyrdet da euroen ble lansert, stegvis i henholdsvis 1999 og 2002.

Murens fall i 1989 ga en ny dynamikk til den europeiske samling. Kravet om en bedre demokratisk forankring for de europeiske institusjonene ble sterkere. Europaparlamentet skulle styrkes som talerør for europeiske borgere.[35]

Da Maastricht-traktaten ble undertegnet 7. februar 1992, ble Den europeiske union grunnlagt. Traktaten som senere er endret en rekke ganger, kalles Traktaten om Den europeiske union. Unionen var foreløpig en overbygning på «søyler»: De europeiske fellesskap, justis- og politisamarbeidet og den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.[36] Maastricht-traktaten fastsatte klare regler for den kommende felles valuta, euroen.[37]

De europeiske fellesskap omfattet områder der Europakommisjonen hadde sin overnasjonale beslutningsmyndighet. De to andre søylene, justis og utenriks, utgjorde formaliserte rammeverk for mellomstatlig samarbeid på politikkområder innenfor nasjonalstatenes domene. EUs organer kunne på disse områdene ikke fatte beslutninger med virkninger for medlemslandene. EU var et politisk og ikke rettslig begrep, og EU selv var ikke et eget rettssubjekt.[36]

Folkeavstemningen i Frankrike i 1992 støttet Maastricht-avtalen. Derimot forkastet Danmark traktaten ved sin folkeavstemning 2. juni samme år. Edinburgh-avtalen som ble inngått i desember 1992, ga Danmark rett til å ta forbehold om blant annet eurosamarbeidet. Da det ble holdt ny folkeavstemning om Maastricht-traktaten i 1993, viste den flertall for traktaten.[38][23]

Planen var at andre trinn i ØMU skulle innledes 1. januar 1994, og tredje trinn (faste valutakurser og felles valuta) skulle innledes senest 1. januar 1999.[17] Sentralt i arbeidet med ØMU var de såkalte konvergenskriteriene som var kravene til økonomisk utvikling i medlemsland før de kunne gå inn i ØMU, det gjaldt blant annet prisstabilitet, valutakurs, underskudd på statsbudsjettet og rentenivå.[24] Det indre markedet innebar blant annet at nasjonale monopoler ble oppløst og at det ble innført regler for offentlige innkjøp. Ifølge de nye reglene kunne ikke lokale eller nasjonale myndigheter foretrekke en lokal bedrift til for eksempel et byggeprosjekt, alle bedrifter innenfor EU måtte behandles likt og bedrifter som mente seg diskriminert kunne føre sak for domstolen.[5]

EF ble i 1990 utvidet ved at Øst-Tyskland ble gjenforent med Forbundsrepublikken og var med det innenfor EF.[39] Finland, Sverige og Østerrike ble medlemmer med virkning fra 1. januar 1995.[23][40] Disse tre landene var nøytrale under den kalde krigen og Sovjetunionens sammenbrudd var en viktig bakgrunn for at de kunne gå inn i EU med nær tilknytning til NATO.[33] Jugoslavia-krigene på 1990-tallet var bakgrunnen for Amsterdam-traktatens ytterligere forsterkning av EUs sikkerhetspolitiske rammeverk.[trenger referanse] Denne traktaten (signert i 1997, med virkning fra 1. januar 1999[40]) innebar også innlemmelsen av Schengen-avtalen i unionens første søyle, samt den endelige tilrettelegging for innføringen av euro. Valutaen ble lansert som en elektronisk valuta i 1999 og senere som et fysisk betalingsmiddel i femten medlemsstater i 2002.

Fra 2003: Utvidelse i Øst-EuropaRediger

 
Jernteppets fall muliggjorde medlemskap i EU for land i Øst-Europa (Berlinmuren i 1989)

Nice-traktaten fra 2001 reviderte Maastrcht-traktaten, og definerte fordelingen av de enkelte medlemslandenes representanter i Rådet for Den europeiske union etter utvidelsene.

Det europeiske råd vedtok under sitt møte i Laken i 2001, en gjennomgåelse av unionens politiske system. For å utrede en rekke spørsmål i den forbindelse, ble Det europeiske konvent opprettet, med Valéry Giscard d'Estaing som president. Konventet ble blant annet bedt om å utarbeide forslag til en grunnlov for de europeiske borgerne. Det avla sin innstilling til regjeringskonferansen i Roma i 2004. Forslaget til grunnlov ble ikke ratifisert av samtlige land. Det ble dessuten forkastet i folkeavstemninger i Frankrike og Nederland. Nye forhandlinger mellom medlemsstatene førte til Lisboa-traktaten, som ble vedtatt i 2007.[41]

Den 1. mai 2004 ble den til da største utvidelse fullført, da ti land – hovedsakelig fra den tidligere Østblokken – ble medlemmer. Romania og Bulgaria ble medlemmer 1. januar 2007 og med det var alle tidligere medlemmer (unntatt Albania og Sovjetunion) av Warszawa-pakten del av EU.[42] Folkeavstemning i Kroatia 2012 ga stort flertall (67 %) for medlemskap og medlemskapet trådte i kraft sommeren 2013.[43]

2009: Lisboa-traktatenRediger

Lisboa-traktaten som ble vedtatt i 2007 og trådte i kraft i 2009, var en endringstraktat. Den medførte blant annet at Maastricht-traktaten ble omdøpt til Traktaten om Den europeiske union, og Roma- eller EF-traktaten fikk navnet Traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Øvrige endringer var at Europaparlamentet fikk større myndighet, det ble gjort endring i Rådets avstemningsprosedyrer, «det europeiske borgerinitiativet» ble innført, Det europeiske råd fikk en fast president, EU fikk en utenriksminister og det ble etablert en ny diplomatisk tjeneste for EU, kalt Den europeiske utenrikstjeneste.[44]

I 2012 ble Den europeiske union tildelt Nobels fredspris. Den norske Nobelkomite begrunnet dette med at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.»[45]

2016: «Brexit»Rediger

Ved en folkeavstemning om fortsatt EU-medlemskap den 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av velgerne i Storbritannia for å forlate EU, mens 48,11 prosent stemte for å forbli. Forhandlingene om brexit begynte i våren 2017.[46] Forhandlingene førte til at Storbritannias medlemskap i EU opphørte 31. januar 2020. Det er imidlertid avtalt en overgangsperiode til 31. desember 2020, som kan forlenges. I overgangsperioden er det meste som før.[47]

Traktater og kompetansefordelingRediger

Den europeiske unions rettsgrunnlag er dannet av to forfatningstraktater som alle medlemsstatene er tilsluttet: Traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten) og Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (Roma-traktaten). Disse grunnleggende traktater er flere ganger blitt endret ved at medlemsstatene har inngått nye traktater som endrer forfatningstraktatene setning for setning.

Kompetanser er fordelt mellom Unionen og dens medlemsstater i første del av Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (Alle politikkområder som ikke eksplisitt er nevnt er det enkelte medlemsstats domene):

Jamfør del 1, artikkel 1 i den danskspråklige utgave av Traktaten om Den europeiske unions funksjonmåte[48]:        Vis  Diskusjon  Rediger 
Enekompetanse:
«Det er kun Unionen der kan lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter, og medlemsstaterne har kun beføjelse hertil efter bemyndigelse fra Unionen eller med henblik på at gennemføre EU-retsakter.»
Delt kompetanse:
«Medlemsstaterne udøver deres kompetence, i det omfang Unionen ikke har udøvet sin.»
"Union exercise of competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs in:"
 • research, technological development and space
 • development cooperation, humanitarian aid
"The Union coordinates Member States policies or implements supplemental to theirs common policies, not covered elsewhere"
Støttekompetanse:
«Unionen har beføjelse til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes indsats, uden at denne beføjelse dog træder i stedet for medlemsstaternes beføjelser på disse områder.»
 • the protection and improvement of human health
 • industry
 • culture
 • tourism
 • education, youth, sport and vocational training
 • civil protection (disaster prevention)
 • administrative cooperation


Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Paris-konferansen
1957
1958
Roma-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap:  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap (EF)
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

StyringsorganerRediger

InstitusjonerRediger

I henhold til Artikkel 13 i traktaten om den europeiske union, skal EU ha følgende sju institusjoner:[49]

 • Europaparlamentet er unionens direkte folkevalgte organ. Parlamentet vedtar sammen med Rådet de fleste av EUs lover, godkjenner EUs budsjett og velger Europakommisjonens president. Det er organisert i politiske grupper etter politisk ideologi, og på tvers av landegrenser. Europaparlamentet ledes av en president.[17]
 • Det europeiske råd (DER) ofte kalt «EUs toppmøte» er gruppen av medlemstaters (enten) stats- eller regjeringssjefer, samt unionens høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk (HR) og Europakommisjonens president, og Det europeiske råds president. Navnet ble innført i 1974. Rådet er EUs høyeste organ og fungerer som politisk retningsgiver og utnevner personer til visse poster.[50][17]
 • Rådet (eller Ministerrådet) er gruppen av nasjonale ministre på et gitt saksområde. Rådet er det øverste organ når nye regler skal fastsettes og øverste organ for de europeiske fellesskaper. Ministerrådet støttes av et generalsekretariat. Stemmegivningen er delvis vektet etter landets størrelse.[17] Formannskap i rådet går på rundgang blant medlemmene.[50]
 • Europakommisjonen. Det er det utøvende organet og står for EUs daglige arbeid, utformer lovforslag og skal ivareta helheten i EUs politikk.[50] Medlemmer av kommisjonen kommer fra medlemslandene, men representerer ikke sine land og skal ikke ta instruks fra regjeringene i medlemslandene. Medlemmer kan avsettes av domstolen og hele kommisjonen kan avsettes av parlamentet med kvalifisert flertall. Kommisjonens myndighet er fastsatt i traktatene for EEC, EKSF og EURATOM, og har myndighet delegert fra ministerrådet. Kommisjonen har langt mer omfattende oppgaver og myndighet enn andre internasjonale organisasjoner.[17] Kommisjonen tar beslutning ved flertall, men tilstreber konsensus.[5]
 • Den europeiske unions domstol er en institusjonell overbygning på tre forskjellige domstoler, hvis oppgave blant annet er å tolke europeisk lovgivning og traktatene. Domstolen uttaler seg om forholdet mellom internasjonale avtaler og EU-rett, den avgjør tvister mellom EFs institusjoner og aviser voldgiftsdommer etter EKSF.[17]
 • Den europeiske sentralbank er ansvarlig for det pengepolitikken i eurosonen.
 • Revisjonsretten reviderer unionens regnskap.[50]

Uavhengige organerRediger

I tillegg til institusjonene er det flere uavhengige organer:

EUs byråerRediger

EUs byråer adskiller seg fra EUs institusjoner og andre organer, blant annet ved at de er selvstendige juridiske enheter opprettet for å utføre særskilte oppgaver i henhold til EU-lovgivningen.[51] Hovedkontorene er spredt rundt i EUs medlemsland. Norge deltok per 2017 i 31 av EUs byråer.[52][53]

StyringsinstrumenterRediger

EU styres gjennom forskjellige typer rettsakter:

 • Forordninger er bindende i alle deler og virker med en gang for medlemslandene.[50]
 • Direktiver har formål som er bindende for medlemmene, men det er opp til medlemsstatene hvordan disse skal innarbeides i nasjonal rett.[50]
 • Vedtak er bindende kun for dem det angir eller retter seg mot.[50][54]
 • Anbefalinger og uttalelser er noe medlemslandenes myndigheter kan ta hensyn til.[50]

Ifølge Roma-traktaten skal noen forslag til høring i parlamentet. Ministerrådet kan gjøre vedtak i strid med kommisjonens eller parlamentets ønsker.[17]

BudsjettRediger


 

EUs utgifter utgjorde 142 496 millioner euro i 2014.

██ Vekst (inkl. infrastrukturtiltak) (49.55%)

██ Naturressurser (inkl. landbrukssubsidier) (42.77%)

██ Sikkerhet og statsborgerskap (1.28%)

██ Globalt samarbeide (0.07%)

██ Administrasjon (5.97%)

██ Kompensasjoner (0.02%)

██ Reserver (0%)

██ Særskilte utgifter (0.33%)

EUs budsjett, som vedtas på syvårsbasis, utgjorde i 2018 til sammen 157,9 milliarder euro.[55] Det lå per 2018 såvidt under én % av medlemsstatenes totale bruttonasjonalinntekt. Seks prosent av budsjettet går til administrasjon.[56] Budsjettet blir vedtatt i en prosess som omfatter kommisjonen, rådet og parlamentet.[57] Den største enkeltposten på budsjettet, rundt 40 %, har tradisjonelt vært utgjort av landbruksstøtte, «Common Agricultural Policy» (CAP).[58] Tiltak, hovedsakelig innenfor infrastruktur, for å utjevne økonomiske gap mellom medlemslandene per 2018 en større post med nesten halvparten av det samlede budsjettbeløpet.[trenger referanse] Tyskland, Frankrike og Storbritannia var i 2016 de største bidragsyterne til EUs budsjett. To tredjedeler av EUs midler er bidrag direkte fra medlemslandene, i tillegg har EU inntekter av toll (omkring 11 % av budsjettet) og merverdiavgift (12 %).[59]

Netto bidrag til og støtte fra EU (2016)[59]
Bidragsytende land Milliarder euro Mottakere av støtte Milliarder euro
Tyskland 12,94 Polen -7,13
Frankrike 8,17 Romania -5,99
Storbritannia 5,59 Hellas -4,35
Italia 2,34 Ungarn -3,63
Nederland 2,07 Tsjekkia -3,34
Sverige 1,57 Spania -2,11
Belgia 1,16 Slovakia -2,02
Østerrike 0,79 Bulgaria -1,96
Danmark 0,78 Portugal -1,79
Finland 0,29 Litauen -1,15
Kroatia -0,53
Latvia -0,51
Estland -0,49
Irland -0,35
Slovenia -0,20
Malta -0,12
Kypros -0,03
Luxembourg -0,01

MedlemsstaterRediger

 

██ Den europeiske union

██ Kandidater

██ Potensielle kandidater

 
EU har en 66 000 km lang kystlinje.

28 suverene nasjonalstater har tilsluttet seg EU siden unionens de facto opprinnelse i 1951, som Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF). Siden medlemstallet opprinnelig var på seks, har det blitt gjennomført i alt syv suksessive utvidelser av EU. Den mest omfattende ble gjennomført 1. mai 2004 da ti nye land ble innlemmet. Storbritannia meldte seg ut med virkning fra 31. januar 2020. I dag består EU av 27 stater, hvorav 21 republikker og seks monarkier.

Kroatia er det nyeste medlemslandet. Før det var Bulgaria og Romania de nyeste medlemmene, da de fikk medlemskap 1. januar 2007. Forhandlinger pågår også med andre land. Utvidelsesprosessen er noen ganger omtalt som europeisk integrasjon.[klargjør] Dette uttrykket er imidlertid også brukt om dybden i samarbeidet mellom EUs medlemsstater som øker i takt med nasjonale regjeringers harmonisering av lover seg imellom. For at et land kan bli medlem av unionen må det oppfylle økonomiske og politiske krav, kjent som Københavnskriteriene. Disse krever i generelle trekk at kandidatlandet har et sekulært og demokratisk statsapparat. Det legges også vekt på rettsstat og friheter. Enhver utvidelse av unionen er avhengig av enighet blant medlemsstatene samt Europaparlamentet.

Årstall Medlemsstat Antall Areal (km²) Befolkning (millioner)
1957 Belgia, Frankrike, Vest-Tysklanda, Italia, Luxemburg, Nederland 6 1 266 584 168
1973 Danmark, Irland, Storbritannia 9 3 790 864 253
1981 Hellas[33] 10 3 922 804 268
1986 Portugal, Spania[23] 12 2 353 891 320
1995 Østerrike, Finland, Sverige 15 3 333 203 372
2004 Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia 25 4 071 261 459
2007 Bulgaria, Romania 27 4 419 671 493
2013 Kroatia 28 4 476 265 504

a 1990 ble Tyskland gjenforent, og Øst-Tyskland ble en del av EU

Kandidatland og potensielle kandidatlandRediger

Det er seks offisielle kandidater. Disse enten forhandler om medlemskap eller venter på å få starte forhandlingene:[60]

Kroatia fullførte medlemskapsforhandlingene med EU den 30. juni 2011. Dette landets tilslutningstraktat ble undertegnet den 9. desember samme år, og godkjent i en bindende kroatisk folkeavstemning den 22. januar 2012. Kroatia ble unionens 28. medlem den 1. juli 2013. Albania og Nord-Makedonia skulle etter planen innlede forhandlinger om medlemskap i 2018.[61] Serbia og Montenegro innledet forhandlinger tidligere og medlemskap kan tre i kraft i 2025.[64] Island leverte i 2009 (etter finanskrisen) søknad om medlemskap, og trakk søknaden i 2015.[66]

Det er to potensielle kandidater. Disse er lovet mulig medlemskap når de er klare til å forhandle.[60]

EFTAEuroparådetSveitsAlbaniaKroatiaLiechtensteinIslandNorgeArmeniaSchengen-traktatenDet europeiske økonomiske samarbeidsområdeAserbajdsjanBosnia-HercegovinaØsterrikeTysklandMaltaGeorgiaBelgiaSloveniaHellasNederlandKyprosEurosonenMoldovaDen europeiske unionFinlandItaliaPortugalSpaniaSverigeIrlandMontenegroFrankrikeSlovakiaLuxembourgLitauenNord-MakedoniaPolenUngarnBulgariaDanmarkRusslandTsjekkiaRomaniaLatviaEstlandSerbiaStorbritanniaUkrainaEUs tollunionMonacoTyrkiaSan MarinoAndorraVatikanstatenEurosonen#Andre land med euro 
Et klikkbart Euler-diagram som viser forholdet mellom flere overnasjonale europeiske organisasjoner.sdr

Uttredelse av unionenRediger

Enhver medlemsstat har rett til å tre ut av unionen. Et land som ønsker å melde seg ut, skal kunngjøre sin hensikt om dette til Det europeiske råd. En avtale som fastslår bestemmelsene for uttredelsen, skal deretter opprettes. Om så ikke skjer, opphører medlemsstatens forpliktelser etter to år.[67]

Blant medlemslandenes områder med indre selvstyre har Grønland og Saint-Barthélemy forlatt det europeiske samarbeidet.[67]

Storbritannia besluttet i en folkeavstemning i juni 2016 å forlate EU. Den britiske regjeringen begjærte offisielt utmelding til Det europeiske råd 29. mars 2017, og landet trådde ut av EU 31. januar 2020.[68]

Det indre markedRediger

Utdypende artikkel: Det indre marked

Det indre marked ble iverksatt 1. januar 1993 mellom medlemslandene i EU,[69] med sikte på å oppnå en styrket næringsmessig integrasjon, og som et middel for å opprette Den økonomiske og monetære union. Det indre marked omfatter medlemsstatene i EU, og i tillegg Norge, Island og Liechtenstein (de tre landene danner EØS), og Sveits. Medlemskap i det indre marked forutsetter gjennomføringen av de fire friheter, slik de ble forutsatt i Romatraktaten, nemlig den frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.[69][70] Innføringen av det indre markedet dominerte arbeidet i EF fra midten av 1980-tallet.[71]

På 1980-tallet arbeidet EF med å opprette et enhetlig indre marked for varer, tjenester, arbeidskraft og kapital - de «fire friheter». Det juridiske grunnlaget er enhetsakten vedtatt i 1985 og trådt i kraft 1. juli 1987. De 300 konkrete tiltakene som skulle settes i verk var listet opp i kommisjonens «hvitbok». Målet var iverksetting av det indre markedet innen utgangen av 1992.[72][73][74] Målene som ble satt på 1980-tallet for det indre markedet i 1992 fantes allerede i Romatraktaten i 1957. Arbeidet med det indre markedet ble godkjent på toppmøtet i Fontainebleau i juni 1984 og arbeidet gjennomføring ledet av Jacques Delors overtok som leder for kommisjonen 1. januar 1985.[75]

Tanken var å fjerne hindre for handel over landegrenser innenfor EF noe som var ventet å skape mer konkurranse blant bedrifter i alle medlemsland. Et mål var å møte utfordringen fra USA og Japan, og gjøre Europa til en ledende økonomiske region. De største konsekvensene var ventet for næringer som var skjermet mot utenlandsk konkurranse gjennom politisk bestemte reguleringer inkludert toll, kvotebegrensninger, konsesjonsplikt eller standardisering.[76] Et mål var å stimulere til økonomisk vekst i medlemslandene. EF ble sammenlignet med USA der handel og annen næringsvirksomhet over delstatsgrensene kunne skje uten vesentlige hindringer. Paolo Cecchini anslo 1988 anslått at det indre markedet iløpet av 5-6 år etter iverksetting ville bidra til 5 % vekst i BNP og 6 % lavere priser.[73]

EU har en rekke handelsavtaler med eksterne land. I Europa har mange av de potensielle medlemsstatene på Vest-Balkan og i Øst-Europa for eksempel skrevet avtaler med unionen for å lette toll og øke handel. En rekke land skrev i 1992 under på EØS-avtalen med EU. Denne avtalen sikret at landene i traktaten har tollfri adgang til EUs fellesmarked, mot at landene også tilpasser seg EUs regelverk, med unntak på områdene fiskeri, landbruk og fellesvaluta. Etter at Sveits gjennom folkeavstemning valgte å ikke ratifisere avtalen, er bare Norge, Island og Liechtenstein medlemmer av EØS. De fleste andre landene fra 1992 er i dag blitt fullverdige EU-medlemmer. EU- og EØS-landene betegnes samlet som EØS-området.

Klimapolitikk og energiRediger

31 % av strømmen i EU blir produsert ved atomkraft.[77] Frankrike er den største atomkraftmakten i EU.[77] EU har satt seg klimamål om 20 % reduksjon av CO2-utslipp fra 1990-nivå, og å ha 20 % fornybar energi innen 2020.

Norges forhold til unionenRediger

 
Norges plassering i forhold til EU.

Norge var i 2019 EUs åttende største handelspartner i verden. Norge eksporterte til EU for ca. 2,4 milliarder euro mer enn det landet importerte.[78]

MedlemskapRediger

Norge har søkt tre ganger om medlemskap i unionen, men trakk søknadene tilbake, to ganger etter folkeavstemning.[79] Spørsmålet om medlemskap har, både av partier og velgere, vært ansett som en av de viktigste politiske saker etter andre verdenskrig.[80]

Den første søknaden i 1962 ble stanset av Frankrikes president Charles de Gaulle, da han ensidig la ned veto mot britisk medlemskap, noe som også forhindret videre forhandling med Norge, Danmark og Irland. Etter de Gaulles avgang ble det på nytt levert en søknad i 1970, denne ble stoppet av en folkeavstemning i 1972 da 53,5% av de som stemte gikk mot, og valgdeltagelsen var på 79,2%.[81]

Norge søkte på nytt om medlemskap i 1992, men EU-spørsmålet kom ikke høyt på dagsorden før ved stortingsvalget i 1993. Maastricht-traktaten fra 1992 og de parallelle søknadene om medlemskap fra Sverige og Finland var viktig bakgrunn for den norske debatten. I Norge var EU-saken like mye et innenrikspolitisk som utenrikspolitisk spørsmål. EU-saken splittet de tradisjonelle alliansene i norsk partipolitikk. Nei-siden omfattet Sp, KrF, SV, Venstre og RV. KrF og Venstre gikk samtidig inn for EØS-avtalen. Gro Harlem Brundtland ga våren 1992 uttrykk for at hun gikk inn for norsk medlemskap.[trenger referanse] Landsmøtet i Ap vedtok å søke medlemskap med 182 mot 106 stemmer. FrPs landsstyre vedtok kort tid før folkeavstemningen i 1994 å gå inn for EU-medlemskap.[80]

Ved folkeavstemningen i 1994 var deltagelsen ved avstemningen enda høyere enn i 1972, og resultatet enda jevnere. Valgdeltakingen var 89 %, og bare 126 806 stemmer skilte ja fra nei i avstemningen som endte med 52,2% flertall for å avvise medlemskap.[82]

EØS og Schengen-avtalenRediger

 
Schengen-området markert i mørkeblått. Orange: EU-land land som er forpliktet til å slutte seg til avtalen, men som ennå ikke har gjort det.

Norge har et tett samarbeid med EU. Gjennom EØS-avtalen som ble signert i Porto i 1992 sikret Norge seg tilgang til EUs indre marked. I tillegg omfatter EØS-avtalen også samarbeide innenfor forskning, utdannelse, miljøvern, sosiale spørsmål og kultur. Avtalen omfatter imidlertid ikke fisk og landbruk. Selv om det ikke er noen formell kontingent i EØS bidrar Norge økonomisk til EU og EUs medlemsland. Overføringene beløp seg i 2010 til rundt 5 milliarder kroner, men en del midler blir også ført tilbake til Norge i form av diverse programmer i EU-regi, så nettokostnadene var på ca. 3,4 milliarder.[83] EØS-midlene går blant annet til prosjekter innen miljø og klimatiltak, helse, kulturarv, forskning, trening og utveksling, sivilt samfunn, regionalt og grensekryssende samarbeid.

25. mars 2001 trådte Schengen-avtalen i kraft for Norge, noe som førte til at norske statsborgere kunne reise uten pass innenfor det som er kjent som Schengen-området. Avtalen er gjensidig, så statsborgere fra Schengen-området kan også komme inn i Norge uten pass. Avtalen, og dermed også området, omfatter i dag 26 land og over 400 millioner mennesker.

Som en del av samarbeidet med EU har Norge en egen delegasjon til EU. De ledende tjenestemenn ved delegasjonen er diplomater og stasjonen ledes av en ambassadør.[50] Dette er Norges største utenriksstasjon og har i overkant av 50 ansatte. Tilsvarende har EU en egen delegasjon til Norge med kontorer i Oslo.

EUs byråer og programmerRediger

Norge deltok per 2017 i 31 av EUs byråer. Som hovedregel har norske styrerepresentanter møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett i byråene Norge deltar i. Norge deltok også i tolv av EUs programmer (2014–2020), som for eksempel Erasmus-programmet og Galileo og Egnos-programmene.[84] Norge er tilknyttet Horisont 2020, som er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.[85]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Eurostat besøkt 14. juni 2020
 2. ^ «Uformelt demokratiproblem». forskning.no. 1.3.2010. Besøkt 13. mai 2017. 
 3. ^ Veggeland, Noralv (17. februar 2016). «Hvem vedtar ny lovgivning?». Aftenposten. «Veggeland skriver at både EU og innenlandske organer mangler folkevalgt kontroll.» 
 4. ^ [leder] (16. juli 2014). «EU og Cameron på kollisjonskurs». Aftenposten. 
 5. ^ a b c d e f Bergesen, Helge Ole (1994). Internasjonal politikk. [Oslo]: Aschehoug. ISBN 8203320317. 
 6. ^ «Artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen». EUT C 83, 30.3.2010, s. 20. EUR-Lex. 
 7. ^ Eriksen, Erik Oddvar (22. oktober 2001). «Demokratiske underskudd». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 13. mai 2017. 
 8. ^ Europaportalen (28. juni 2012). «Vil gjøre EU mer demokratisk». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 13. mai 2017. 
 9. ^ «– EU-landene står eller faller sammen». forskning.no. 20. november 2011. Besøkt 5. mars 2018. 
 10. ^ «Population on 1 January» (engelsk). Eurostat. 1. januar 2018. Besøkt 1. september 2018. 
 11. ^ «Report for Selected Country Groups and Subjects» (engelsk). IMF. 1. januar 2018. Besøkt 1. september 2018. 
 12. ^ «Nobels fredspris for 2012», nobelprize.org, 12. oktober 2012. Besøkt 12. oktober 2012.
 13. ^ Otto von Habsburg: Die Paneuropäische Idee. Eine Vision wird Wirklichkeit. Amalthea Verlag, Wien-München 1999, ISBN 3-85002-424-5
 14. ^ Haas, E. B. (1948). The United States of Europe. Political Science Quarterly, 63(4), 528-550.
 15. ^ Grantham, J. T. (1981). British Labour and The Hague ‘Congress of Europe’: National Sovereignty Defended. The Historical Journal, 24(02), 443-452.
 16. ^ Henri Brugmans, «Former des cadres pour l'Europe» (å utdanne ledere for Europa), Fédération, januar 1950, nr. 60
 17. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Rike, Tarald (1992). Guide til EFs indre marked. [Oslo]: T. Rike. ISBN 8299241200. 
 18. ^ «A peaceful Europe – the beginnings of cooperation». European Commission. Besøkt 25. november 2013. 
 19. ^ Timothy Snyder (1. mai 2019). «Europe’s dangerous creation myth». politico.eu. Besøkt 2. mai 2019. «It wasn’t nation-states that kicked off the process of European integration. It was fading empires, exhausted by their colonial efforts.» 
 20. ^ «De «indre seks»». Store norske leksikon. Besøkt 6. mars 2018. 
 21. ^ Traktat om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap. [Oslo]: Utenriksdepartementet. 1972. s. 8. 
 22. ^ a b c EEC: en håndbok om utviklingen fra Roma-avtalen til det europeiske fellesskapet. Oslo: Tiden. 1971. 
 23. ^ a b c d e f g h i Det 20. århundre. [Oslo]: Aschehoug. 1995. ISBN 8203164935. 
 24. ^ a b c Maastrichttraktaten av 7. februar 1992: kommentarer til Traktaten om Den europeiske union, med hovedvekten på bestemmelsene om økonomisk og monetær union. Oslo: TANO. 1993. ISBN 8251831210. 
 25. ^ Anonymous (16. juni 2016). «Die Geschichte der Europäischen Union - 1954». Europäische Union (engelsk). Besøkt 16. juni 2020. 
 26. ^ «Die Politik des leeren Stuhls». CVCE.EU by UNI.LU (tysk). 7. august 2016. Besøkt 16. juni 2020. 
 27. ^ Europaboka for journalister. Institutt for journalistikk. 1994. s. 43. ISBN 8271471333. 
 28. ^ Anonymous (16. juni 2016). «The history of the European Union - 1963». European Union (engelsk). Besøkt 16. juni 2020. 
 29. ^ Seeger, S. «Eurosklerose | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 16. juni 2020. 
 30. ^ Hrbek, R. «Genscher-Colombo-Initiative | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 16. juni 2020. 
 31. ^ Seeger, S. «Eurosklerose | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 16. juni 2020. 
 32. ^ Utenriksdepartementet (17. juni 2016). «Ny utgave av EU/EØS-håndboken». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 16. juni 2020. 
 33. ^ a b c d e f g Det 20. århundres historie: Europa, USA og Japan. Oslo: Universitetsforl. 1997. ISBN 8200223833. 
 34. ^ Thomas Hylland Eriksenmfl. (1994). Kan EU være demokratisk? politisk identitet og legitimering i en ny tid. Oslo: Ad notam Gyldendal. ISBN 8241704852. 
 35. ^ «REGIERUNGonline - Die Europäische Einigung - eine einzigartige Erfolgsgeschichte». web.archive.org. 4. januar 2009. Besøkt 14. juni 2020. 
 36. ^ a b Håndbok i EU-arbeid i interimsperioden 1994. Oslo: Statskonsult. 1994. ISBN 8274830512. 
 37. ^ Anonymous (16. juni 2016). «Et Europa uden grænser | Den Europæiske Union». Europæiske Union (engelsk). Besøkt 14. juni 2020. 
 38. ^ «Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?». Folketinget. Besøkt 19. juni 2020. 
 39. ^ Eide, Espen Barth (1964-) (1991). Nittiårenes Europa: nye spørsmål, nye svar. [Oslo]. s. 108. 
 40. ^ a b EU- og EØS-relevante tekster. Oslo: Universitetsforl. 1999. ISBN 8200130002. 
 41. ^ «The European Convention». CVCE.EU by UNI.LU (engelsk). 7. august 2016. Besøkt 19. juni 2020. 
 42. ^ Watt, Nicholas (26. september 2006). «Romania and Bulgaria to join EU». the Guardian (engelsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 43. ^ Traynor, Ian (22. januar 2012). «Croatia votes to join EU». the Guardian (engelsk). Besøkt 11. mars 2018. 
 44. ^ Anonymous (5. juli 2016). «EU-traktater | Den Europæiske Union». Europæiske Union (engelsk). Besøkt 6. juli 2020. 
 45. ^ «Nobels fredspris for 2012», nobelprize.org, 12. oktober 2012. Besøkt 12. oktober 2012.
 46. ^ Rankin, Jennifer; Henley, Jon; Mason, Rowena; Boffey, Daniel (31. mars 2017). «Brexit: EU says no to free trade talks until 'progress' on final terms». the Guardian (engelsk). Besøkt 7. mars 2018. 
 47. ^ Utenriksdepartementet (18. juni 2020). «Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 28. juni 2020. 
 48. ^ /http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:DA:PDF
 49. ^ Consolidated version of the Treaty on European Union. 
 50. ^ a b c d e f g h i Håndbok i EU-arbeid i interimsperioden 1994. Oslo: Statskonsult. 1994. ISBN 8274830512. 
 51. ^ Anonymous (5. juli 2016). «Agenturer og andre EU-organer | Den Europæiske Union». Europæiske Union (engelsk). Besøkt 24. november 2019. 
 52. ^ regjeringen.no (7. juni 2017). «EU-byråer Norge deltar i». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 2. november 2019. 
 53. ^ «EU Agencies Network | Extranet». euagencies.eu. Besøkt 10. november 2019. 
 54. ^ «Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte, artikkel 288». 7. juni 2016. s. 171. Besøkt 5. april 2019. 
 55. ^ «How is the EU budget spent?» (engelsk). EU. Besøkt 10. mars 2018. 
 56. ^ «Multiannual Financial Framework adjusted for 2018» (engelsk). EU-kommisjonen. Besøkt 10. mars 2018. 
 57. ^ «How is the EU budget spent?» (engelsk). EU-kommisjonen. Besøkt 10. mars 2018. 
 58. ^ Redaksjonen. «Farm subsidies still get top share of EU austerity budget» (engelsk). Reuters. Besøkt 8. februar 2013. 
 59. ^ a b Dagens Næringsliv 26. april 2018, s. 35
 60. ^ a b «Check current status». Europakommisjonen. Besøkt 21. mai 2015. 
 61. ^ a b McGrath, Ciaran (23. februar 2018). «EU’s divisive next members: Albania and Macedonia set to start accession talks THIS SUMMER». Express.co.uk (engelsk). Besøkt 11. mars 2018. 
 62. ^ Smith, Helena (26. juni 2017). «Albania's pro-EU prime minister set to win parliamentary majority». the Guardian (engelsk). Besøkt 11. mars 2018. 
 63. ^ «EU to Back Starting Entry Talks With Albania, Republic of Macedonia». Bloomberg.com (engelsk). 21. februar 2018. Besøkt 11. mars 2018. 
 64. ^ a b Rankin, Jennifer (6. februar 2018). «Serbia and Montenegro could join EU in 2025, says Brussels». the Guardian (engelsk). Besøkt 11. mars 2018. 
 65. ^ UD (2. mars 2012). «Viktige beslutninger om Kosovo og Serbia» (norsk). Utenriksdepartementet. Besøkt 2. mars 2012. 
 66. ^ Reykjavik, AFP in (12. mars 2015). «Iceland drops EU membership bid: 'interests better served outside' union». the Guardian (engelsk). Besøkt 11. mars 2018. 
 67. ^ a b «Att gå ur EU - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag». eu-upplysningen.se (svensk). Besøkt 16. august 2017. 
 68. ^ «UK no longer a member of EU» (engelsk). BBC. 31. januar 2020. Arkivert fra originalen 31. januar 2020. Besøkt 1. februar 2020. 
 69. ^ a b Utenriksdepartementet (17. juni 2016). «Ny utgave av EU/EØS-håndboken» (norsk). Regjeringen.no. Besøkt 22. januar 2019. 
 70. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Europäischer Binnenmarkt | bpb». bpb.de (tysk). Besøkt 22. januar 2019. 
 71. ^ Dølvik, Jon Eri (1990). Fagbevegelsen og Europa: internasjonalisering og europeisk integrasjon : utfordringer for fagbevegelsen. Oslo: FAFO. ISBN 8274220404. 
 72. ^ EF: det indre marked. Oslo: Utvalget. 1988. ISBN 8271772287. 
 73. ^ a b Cecchini, Paolo (1988). Europa '92: realiseringen av det indre marked. Oslo: Dagens næringsliv. ISBN 8273460428. 
 74. ^ Løchen, Einar (1971). Fellesmarkedet og Norge. Oslo: Gyldendal. ISBN 82 05 00715 2. 
 75. ^ Bjartnes, Anders (1990). Dette bør du vite om EF. Oslo: Tiden. ISBN 8210033492. 
 76. ^ Halvorsen, Knut (1990). Alternative tilpasninger til EFs indre marked: generelle utviklingstrekk med konsekvenser for den regionale utvikling. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. 
 77. ^ a b Aftenposten. fakta. 5. september 2008. EU og kjernekraft. Side 17
 78. ^ «Client and Supplier Countries of the EU27 in Merchandise Trade (value %)» (PDF). Europakommisjonen. Besøkt 5. juli 2020. 
 79. ^ «Folkeavstemninger». Stortinget. Besøkt 3. januar 2019. 
 80. ^ a b Saglie, Jo (2000). Standpunkter og strategi: EU-saken i norsk partipolitikk, 1989-1994 (dr.avhandling). Oslo: Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISBN 8257045489. 
 81. ^ «Resultat av folkeavstemningen om EU». ssb.no (norsk). Besøkt 30. mars 2020. 
 82. ^ ssb.no: Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU, besøkt 1. april 2012
 83. ^ NOU 2012:2, kapittel 26.2.2, besøkt 1. april 2012
 84. ^ regjeringen.no (7. juni 2017). «Byrå- og programsamarbeid». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. desember 2019. 
 85. ^ «Associated Countries» (PDF). Europakommisjonen. 2019. Besøkt 2. juli 2020. 

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger

Offisielle nettsteder
 • EUROPA – Den offisielle nettportal

Medie-oversikt