De indre seks, eller simpelthen De seks, er de seks landene som grunnla De europeiske fellesskap, som senere utviklet seg til Den europeiske union. Landene er Frankrike, Tyskland (tidligere Vest-Tyskland), Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg. Begrepet De indre seks ble brukt i motsetning til De ytre syv, som dannet EFTA, som var en løsere sammenslutning enn det tettere overnasjonale samarbeidet til De indre seks.

De indre seks og De ytre syv (1961)
  De indre seks
  De ytre syv

Kilder

rediger
Autoritetsdata