Schengen-området

Blått: Schengen-området og øvrige områder uten indre grensekontroll. Grønt: Medlemsstater i EU med fullstendig grensekontroll.

Schengen-området, også kalt Schengen-territoriet eller Schengen-landene, består av de 22 medlemsstatene i Den europeiske union samt Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, som gjennom Schengen-samarbeidet har avskaffet grensekontroll ved de indre grensene og samtidig forsterket grensekontrollen ved de ytre grensene. Innenfor Schengen-området kan de indre grensene passeres overalt uten at inn- eller utreisekontroll utføres, uansett personens nasjonalitet. Dog kan tollkontroller og tilfeldige grensekontroller forekomme.

De medlemsstatene som har avskaffet sine grensekontroller ved de indre grensene er Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Også Island, Liechtenstein, Norge og Sveits inngår i Schengen-området gjennom særskilte assosieringsavtaler. Derutover har de europeiske mikrostatene Monaco, San Marino og Vatikanstaten samt Færøyene og Grønland åpne grenser mot Schengen-området.

Innenfor Den europeiske union er det seks medlemsstater som stadig har fullstendige grensekontroller. Disse er Bulgaria, Kypros, Irland, Kroatia, Romania og Storbritannia. Bortsett fra Irland og Storbritannia har disse medlemsstatene forpliktet seg til å avskaffe sine grensekontroller ved de indre grensene når de oppfyller visse tekniske kriterier.