Københavnskriteriene

Københavnskriteriene er de krav som må oppfylles for at et land skal kunne tilsluttes Den europeiske union (EU).

Kriteriene ble vedtatt på Det europeiske råds møte i København i juni 1993. De går ut på[1] at

  • søkerlandet har stabile institusjoner som sikrer demokrati, menneskerettigheter samt respekt for og beskyttelse av minoriteter,
  • en fungerende markedsøkonomi og være i stand til å klare konkurrensepresset og markedskreftene i EU
  • at landet er i stand til at påta seg de forpliktelser, herunder evnen til effektivt å kunne gjennomføre reglene, standardene og dem politikk, som utgjør gjeldende EU-rett («acquis»), og akseptere målene om en politisk, økonomisk og monetær union.

For å kunne innlede forhandlinger, må det første vilkåret være oppfylt allerede.[1]

De fleste av disse kravene er blitt utmyntet gjennom det seneste tiår gjennom lovgivning fra Europarådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet og gjennom rettspraksis ved EUs domstol og Den europeiske menneskerettsdomstol.[trenger referanse]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Ordliste til resuméer - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu. Besøkt 6. juli 2020.