Den europeiske unions tre søyler

Den europeiske unions tre søyler var den juridiske struktur for EU mellom 1993 og 2009. Strukturen ble introdusert ved Maastrichttraktaten i 1993, og forlatt ved ikrafttredelsen av Lisboatraktaten i 2009. EUs overordnede struktur ble da samlet i én enhet.

EUs tre søyler (dansk tekst).
Artikkelserien om
Den europeiske unions
institusjoner og forfatning
Institusjoner:
Traktater:

Søyleterminologien ble brukt for å illustrere at EU var bygget som et antikt tempel, der EU-delen av samarbeidet var takkonstruksjonen som ble opprettholdt av tre søyler.[1] Søylene var:

Det europeiske atomenergifellesskap (Euroatom)
Det europeiske kull- og stålfellesskap
Det europeiske økonomiske fellesskap

Innen første søyle ble beslutningene truffet av den såkalte fellesskapsprosedyre, som var overnasjonal. EUs organer kunne vedta saker med ulike krav til flertall. Avgjørelsene gikk foran nasjonal rett.[2]

Innenfor andre og tredje søyle hadde både Kommisjonen og Rådet delt kompetanse til å fremsette forslag til rettsakter, og det var en forutsetning at forslaget skulle vedtas med enstemmighet i Rådet. Her var det således mulig å nedlegge et veto.[2]

EUs historiske utvikling rediger

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Referanser rediger

  1. ^ «20 Jahre Vertrag von Maastricht». Bundeszentrale für politische Bildung. 2013. Besøkt 13. juni 2017. «Die drei Säulen der Europäischen Union» 
  2. ^ a b «Europäische Union». Bundeszentrale für politische Bildung. Besøkt 13. juni 2017. «Bildlich lässt sich die EU als ein Tempel vorstellen, dessen Gebälk auf drei Säulen ruht, wobei für jede Säule jeweils eigene Rechtsgrundsätze gelten, die zugleich unterschiedliche Stufen der Integration widerspiegeln. Die erste Säule sind ...»