Åpne hovedmenyen
Tysklands kansler Konrad Adenauer, taler under debatten om Parisavtalene, i Forbundsdagen i 1954.
Frimerke utgitt i 2005, ved 50-års jubileet for Parisavtalene.

Parisavtalene var et avtaleverk inngått mellom på den ene side Forbundsrepublikken Tyskland som den gang var geografisk begrenset til Vest-Tyskland, og på den annen side USA, Storbritannia og Frankrike. Landet gjenvant ved avtalene sin suverenitet, og de åpnet for landets medlemskap i NATO og Vestunionen. Avtalene la grunnlaget for den vesteuropeiske etterkrigsordning. De ble inngått i 1954 og trådte i kraft i 1955.

Avtaleverkets hovedelementer var[1]

  1. Avtalen mellom Forbundsrepublikken Tyskland og de tre maktene (Tysklandsavtalen)
  2. Protokoll for avslutning av okkupasjonsstatuttet i Forbundsrepublikken Tyskland,
  3. Finansavtale mellom Forbundsrepublikken Tyskland og de tre maktene,
  4. Avtale for regulering av særlige spørsmål oppstått ved krig og okkupasjon,
  5. Avtale om stasjonering av fremmede stridskrefter i Forbundsrepublikken Tyskland, og
  6. Avtale om rettigheter og plikter for fremmede stridskrefter og deres personell i Forbundsrepublikken Tyskland.

Parisavtalene ble underskrevet 23. oktober 1954, og trådte i kraft 5. og 9. mai 1955.[2]

Avtaleverket opphevet okkupasjonsstatuttet som gjaldt for Forbundsrepublikken Tyskland. Landet hadde dermed gjenvunnet sin suverenitet, med enkelte begrensninger. Disse begrensningene lå blant annet i at Vestmaktene beholdt tropper i landet, videre gjaldt det regler om begrensninger i forbundsrepublikkens rett til opprustning, og landet kunne ikke ha atomvåpen. Avtaleverket åpnet for at landet kunne bli medlem av NATO og Vestunionen.[3]

Formelt ble Parisavtalene opphevet ved ikrafttredelsen av to-pluss-fire-avtalen i 1991.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Digitalisierungszentrum, Bayerische Staatsbibliothek - Digitale Bibliothek, Münchener. «Zusammenfassung Die Pariser Verträge, 23. Oktober 1954 / Bayerische Staatsbibliothek (BSB, München)». www.1000dokumente.de. Besøkt 26. juli 2017. 
  2. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Pariser Verträge - Besiegelung deutscher Zweistaatlichkeit | bpb». www.bpb.de (tysk). Besøkt 26. juli 2017. 
  3. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Pariser Verträge | bpb». www.bpb.de (tysk). Besøkt 26. juli 2017. 
  4. ^ Digitalisierungszentrum, Bayerische Staatsbibliothek - Digitale Bibliothek, Münchener. «Einführung Die Pariser Verträge, 23. Oktober 1954 / Bayerische Staatsbibliothek (BSB, München)». www.1000dokumente.de. Besøkt 26. juli 2017.