Artikkelserien om
Den europeiske unions
institusjoner og forfatning
Institusjoner:
Traktater:

Roma-traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC/EØF), ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland, og trådte i kraft 1. januar 1958.

Fra undertegningen av traktaten.
Hallen der traktaten ble undertegnet

Ved Lisboa-traktaten i 2009 ble den omdøpt til Traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Den utgjør sammen med Traktaten om Den europeiske union, som er den konsoliderte utgave av Maastricht-traktaten fra 1992, de grunnleggende rettsregler for samarbeidet om Den europeiske union.

Beskrivelse rediger

Initiativtagere var ledende personer i Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) som ønsket en omfattende integrering av medlemslandenes økonomi (fellesmarkedet). Det gryende europeiske samarbeid var dermed blitt fordypet på en rekke områder, og ved Messinakonferensen 1955 ble den belgiske minister Paul-Henri Spaak utsett til leder av en forberedende komité som skulle utarbeide en rapport om hvordan man kunne etablere et indre europeisk marked.

Forslaget hadde to hovedelementer:

 1. opprettelse av et felles marked
 2. opprettelse av et atomenergifellesskap.

Fellesmarkedet ble innarbeidet Traktaten la grunnlaget for Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC), som utviklet seg til dagens europeiske union.

Traktaten slår fast de grunnleggende prinsipper innen EU, blant annet prinsippet om de fire friheter, og gir hjemmel for EUs organer.

De fire friheter rediger

De fire friheter er en alminnelig betegnelse for EUs mål om fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft i det indre markedet.

Roma-traktaten hadde tre hovedmål:

 • Landene skulle ha en felles jordbrukspolitikk. De forpliktet seg til å la matvarer passere friere over landegrensene.
 • Landene måtte gi opp deler av sin egen selvstendighet.
 • Landene måtte bygge ned tollmurene, slik at varene ble billigere.

Roma-traktaten er blitt endret seks ganger, gjennom Brussel-traktaten (1965), Enhetsakten (1986), Maastricht-traktaten (1993), Amsterdamtraktaten (1999), Nice-traktaten (2003) og Lisboa-traktaten (2007).

Hensikten med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft er å gjøre landene avhengig av hverandre. På den måten forsvinner begrunnelsen for å gå til krig.[trenger referanse]

Den «andre» Roma-traktaten rediger

I norsk samfunnsdebatt og -litteratur brukes begrepet Roma-traktaten ofte bare om EEC-traktaten. Samme dag ble også den mindre kjente Euratom-traktaten undertegnet.[1]

Undertegnere rediger

Traktatene ble signert av:

Traktatens ratifisering rediger

EU-land Tidspunkt Ratifisering
1.   Nederland[2][3] 5. oktober 1957
4. desember 1957
Andre kammer (114 ja, 12 nei, 24 blanke)
Første kammer (46 ja, 5 nei)
2.   Belgia[4][5] 5. februar 1957
2. desember 1957
Senatet (134 ja, 2 nei, 2 blank)
Representantenes hus (174 ja, 4 nei, 2 blanke)
3.   Luxembourg[6][7] 30. november 1957 Parlamentet
4.   Tyskland[8] 5. juli 1957
19. juli 1957
Bundestag
Bundesrat
5.   Frankrike[9] 2. august 1957 Nasjonalforsamlingen (342 ja, 239 nei)
6.   Italia[10] 14. oktober 1957 Parlamentet

Den europeiske unions historie rediger

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Referanser rediger

 1. ^ «EUR-Lex - xy0024 - EN - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu. Besøkt 11. juli 2020. 
 2. ^ Act of 5 December 1957, ratifying the Treaty establishing the European Economic Community, together with its Annexes, Protocols and Convention, dans Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 05.12.1957, n° Stb. 493, s.1029-1030.
 3. ^ Act of 5 December 1957 containing approval of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, with Annexes and Protocols, dans Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 05.12.1957, n° Stb. 493.
 4. ^ Sénat de Belgique, Débat sur la question de la ratification du Traité de Rome, 26. november 1957
 5. ^ King of the Belgians, Act ratifying the EEC and EAEC Treaties in Belgium, 28. november 1957
 6. ^ Act of 30 November 1957 approving the Treaty establishing the European Economic Community and its Annexes, Protocols and Additional Conventions, signed at Rome on 25 March 1957, and at Brussels on 17 April 1957, in Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 03.12.1957, No 69, p. 1545.
 7. ^ Act of 30 November 1957 approving the Treaty establishing the European Atomic Energy Community and its Annexes and Additional Protocols, signed at Rome on 25 March 1957 and at Brussels on 17 April 1957, in Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 03.12.1957, No 69, pp. 1415-1416.
 8. ^ "Gesetz zu den Verträgen vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft", Bundesgesetzblatt 1957 II. 19.08.1957, n° 23, pp.753-754
 9. ^ Act No. 57-880 of 2 August 1957 authorising the President of the Republic to ratify: 1. the Treaty establishing the European Economic Community and its Annexes; 2. the Treaty establishing the European Atomic Energy Community; 3. the Convention on certain institutions common to the European Communities, signed at Rome on 25 March 1957, dans Journal officiel de la République française. 04.08.1957, n° 180, pp.1-3
 10. ^ Law 1203, 14 October 1957 — Ratification and implementation of the following international Agreements, signed in Rome on 25 March 1957: (a) Treaty establishing the European Atomic Energy Community and annexes, (b) Treaty establishing the European Economic Community and annexes, (c) Convention on certain institutions common to the European Communities (in Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No 317 of 23 December 1957), dans Gazzetta ufficiale. 14.10.1957, n° 317.

Kilder rediger