Traktaten om Den europeiske union

Traktaten om Den europeiske union (TEU) er den konsoliderte utgave av Maastricht-traktaten, slik ordlyden ble etter vedtakelsen av Lisboa-traktaten i 2007. Den utgjør sammen med Traktaten om Den europeiske unions virkemåte EUs traktatgrunnlag.

TEU omhandler EUs grunnleggende prinsipper og regler. Den etablerer mål, verdier, kompetanser, institusjonell struktur, forholdet til medlemsstatene og EUs borgere, kriterier for medlemskap og utmelding av EU.[1][2]

TEU ble vedtatt 7. februar 1992 i Maastricht, og ble da kjent som Maastricht-traktaten. Den er senere endret i

ReferanserRediger

  1. ^ Utenriksdepartementet (17. juni 2016). «Ny utgave av EU/EØS-håndboken». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 9. april 2019. 
  2. ^ «Gældende traktater - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu. Besøkt 6. juli 2020.