Traktaten om Den europeiske union

Traktaten om Den europeiske union (TEU) ble innført ved Maastricht-traktaten. TEU utgjør sammen med Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) EUs traktatgrunnlag.

Maastricht-traktaten som blant annet innførte TEU, utstilt i Regensburg.

TEU omhandler EUs grunnleggende prinsipper og regler. Den etablerer mål, verdier, kompetanser, institusjonell struktur, forholdet til medlemsstatene og EUs borgere, kriterier for medlemskap og utmelding av EU.[1][2]

TEU ble vedtatt 7. februar 1992 i Maastricht, som del av avtaleverket Maastricht-traktaten. Den er senere endret i Amsterdam-traktaten i 1997, Nice-traktaten i 2001 og Lisboa-trakaten i 2007.

Referanser

rediger
  1. ^ Utenriksdepartementet (17. juni 2016). «Ny utgave av EU/EØS-håndboken». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 9. april 2019. 
  2. ^ «Gældende traktater - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu. Besøkt 6. juli 2020. 
Autoritetsdata