Amsterdam-traktaten

EUs statsledere, regjeringssjefer og ledende politikere, da traktaten ble undertegnet 2. oktober 1997.

Amsterdam-traktaten utgjorde ved sin ikrafttredelse den 1. mai 1999 den tredje revisjon av Den europeiske unions (EU) forfatningstraktater. Traktatens første del inneholder tekstjusteringer av EUs forfatningstraktater. Annen del er en forenkling av de tidligere traktatene hvor kun de relevante tidligere bestemmelsene er beholdt. I tredje del finnes 13 protokoller. Fjerde del består av 50 erklæringer.

Amsterdam-traktatens viktigste endringer innebar blant annet at Europaparlamentet ble gitt en sterkere stilling ved at en ny «medbestemmelsesprosedyre» krevde at en gitt type lovgivning måtte godkjennes av parlamentet for å kunne vedtas. Flere politikkområder er lagt under «søyle 1» og krever derved flertallsvedtak. Kommisjonens president har fått et sterkere stilling. Det er blitt lagt større vekt på bærekraft i forhold til vekst og sysselsetting. Det er også blitt lagt til rette for «fleksibel integrasjon», slik at noen land kan utvikle tettere samarbeid enn andre.

RatifiseringshistorikkRediger

I tabellen nedenfor vises hvilke land som har ratifisert Amsterdam-traktaten.

Organisasjon Organ Status     - Dato Ratifisering Deposisjon
  Europarådet Signert 15 0 0 1997-10-02 [1] ikke nødvendig [2] Ikke nødvendig [2]
Europaparlamentet Godkjent 348 101 34 1997-11-19 [3]
Stat Kammer Status     - Dato Ratifisering Deposisjon
  Belgia Representanthuset Godkjent 105 23 0 1998-07-09 [4] 1998-08-10 [5] 1999-02-19 [2]
Senatet Godkjent 53 5 4 1998-06-04 [6]
Brussels parlament Godkjent 59 3 9 1999-02-05 [7]
Flamske parlament Godkjent 85 30 0 1998-12-15 [8]
Vallonske parlament Godkjent 1998-07-15
Franskspråklige parlament Godkjent 59 12 3 1998-07-07 [9]
Tyskspråklige parlament Godkjent 17 3 0 1998-11-30 [10]
  Danmark Folkeavstemning Godkjent 55 % 45 % 0 % 1998-05-28 [11] 1998-06-06 [12] 1998-06-24 [2]
Folketinget Godkjent 92 22 4 1998-05-07 [13]
  Finland Riksdagen Godkjent 110 4 0 1998-06-15 [14] 1998-07-10 [15] 1998-07-15 [2]
Ålands lagting Godkjent 24 4 2 1998-07-01 [16]
  Frankrike Nasjonalforsamlingen Godkjent 447 75 10 1999-03-03 [17] 1999-03-23 [18] 1999-03-30 [2]
Senatet Godkjent 271 42 4 1999-03-16 [19]
  Hellas Parlamentet Godkjent 246 19 9 1999-02-17 [20] 1999-03-12 [21] 1999-03-23 [2]
  Irland Folkeavstemning Godkjent 62 % 38 % 0 % 1998-05-22 [11] 1998-07-06 [22] 1998-07-30 [2]
Representanthuset Godkjent Ingen avstemning 1998-06-25 [23]
Senatet Godkjent Ingen avstemning 1998-06-17 [24]
  Italia Deputertkammeret Godkjent 429 1 44 1998-03-25 [25] 1998-06-16 [26] 1998-07-24 [2]
Senatet Godkjent Håndsopprekning 1998-06-03 [27]
  Luxembourg Deputertkammeret Godkjent 55 4 1 1998-07-09 [28] 1998-08-03 [29] 1998-09-04 [2]
  Nederland Representanthuset Godkjent Ingen avstemning 1998-11-05 [30] 1998-12-24 [31] 1998-12-31 [2]
Senatet Godkjent Ingen avstemning 1998-12-21 [32]
  Portugal Parlamentet Godkjent 193 24 1 1999-01-06 [33] 1999-02-19 [34] 1999-03-19 [2]
  Spania Deputertkammeret Godkjent 284 25 2 1998-10-01 [35] 1998-12-16 [36] 1999-01-05 [2]
Senatet Godkjent 217 1 0 1998-11-24 [35]
  Storbritannia Underhuset Godkjent 370 145 0 1998-01-19 [37] 1998-06-11 [38] 1998-06-15 [2]
Overhuset Godkjent Ingen avstemning 1998-06-11 [37]
  Sverige Riksdagen Godkjent 226 40 7 1998-04-29 [39] 1998-05-07 [40] 1998-05-15 [2]
  Tyskland Forbundsdagen Godkjent 561 34 50 1998-03-05 [41] 1998-04-08 [42] 1998-05-07 [2]
Forbundsrådet Godkjent 68 0 0 1998-03-27 [41]
  Østerrike Nasjonalrådet Godkjent Håndsopprekning 1998-05-12 [43] 1998-07-09 [44] 1998-07-21 [2]
Forbundsrådet Godkjent Håndospprekning 1998-06-04 [45]

Den europeiske unions historieRediger

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap:  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap (EF)
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

ReferanserRediger

 1. ^ «Fördrag och rätt». Europakommisjonen. 2. oktober 1997. Besøkt 5. oktober 2008. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q «Ratification Details» (engelsk). Den europeiske unions råd. 
 3. ^ «Amsterdamtraktaten (omröstning)». Europaparlamentet. 19. november 1997. Besøkt 6. oktober 2008. 
 4. ^ «Fiche du dossier» (fransk). Belgias senat. 4. juni 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 
 5. ^ «Projet de loi portant assentiment au Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes, à l'Annexe, à divers Protocoles et à l'Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997» (fransk). Belgias representanthus. 10. august 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 6. ^ «Compte rendu analytique du 4/6/1998» (fransk). Belgias senat. 4. juni 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 
 7. ^ «Séance plénière» (PDF) (fransk/nederlandsk). Brussels parlament. 5. februar 1999. Arkivert fra originalen (PDF) 12. januar 2005. Besøkt 10. oktober 2008. 
 8. ^ «Zitting 1998-1999 15 december 1998» (PDF) (nederlandsk). Flamske parlament. 15. desember 1998. Besøkt 9. oktober 2008. [død lenke]
 9. ^ «Projet de decret» (fransk). Franskspråklige parlament. 7. juli 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 
 10. ^ «Ausfürlicher bericht vom 30.11.1998» (PDF) (tysk). Tyskspråklige parlament. 30. november 1998. Besøkt 10. oktober 2008. [død lenke]
 11. ^ a b «Folkomröstningar» (dansk). EU-upplysningen. 28. mai 1998. Arkivert fra originalen 21. oktober 2007. Besøkt 5. oktober 2008. 
 12. ^ «Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber» (dansk). retsinformation.dk. 6. juni 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 13. ^ «Afstemning» (dansk). Folketinget. 7. mai 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 
 14. ^ «RP 245/1997 rd Behandlingsinfo». Finlands riksdag. 15. juni 1998. Besøkt 5. oktober 2008. [død lenke]
 15. ^ «RP 245/1997 rd». Finlands riksdag. 11. juli 1998. Besøkt 5. oktober 2008. [død lenke]
 16. ^ «Samspel med oppositionen stärker Ålands möjligheter». Nya Ålands Tidningsaktiebolag. 1. juli 1998. Arkivert fra originalen 2. desember 2011. Besøkt 12. oktober 2008. 
 17. ^ «ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 3 MARS 1999» (fransk). Frankrikes nasjonalforsamling. 4. mars 1999. Besøkt 10. oktober 2008. 
 18. ^ «Ratification du traité d'Amsterdam» (fransk). Frankrikes nasjonalforsamling. 23. mars 1999. Besøkt 5. oktober 2008. 
 19. ^ «Sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes» (fransk). Frankrikes senat. 16. mars 1999. Besøkt 10. oktober 2008. 
 20. ^ «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’ Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 1999» (PDF) (gresk). Hellas' parlament. 17. februar 1999. Besøkt 11. oktober 2008. [død lenke]
 21. ^ «Νόμος 2691 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 47/12.03.1999» (gresk). Εθνικό Τυπογραφείο. 12. mars 1999. Besøkt 10. oktober 2008. [død lenke]
 22. ^ «EUROPEAN COMMUNITIES (AMENDMENT) ACT, 1998» (engelsk). Oireachtas. 6. juli 1998. Arkivert fra originalen 2. desember 2011. Besøkt 5. oktober 2008. 
 23. ^ «European Communities (Amendment) Bill, 1998 [ Seanad ] : Committee and Remaining Stages» (engelsk). Oireachtas. 6. juli 1998. Besøkt 11. oktober 2008. 
 24. ^ «European Communities (Amendment) Bill, 1998: Committee and Remaining Stages» (engelsk). Oireachtas. 6. juli 1998. Besøkt 11. oktober 2008. 
 25. ^ «Atto Camera n. 4500» (italiensk). Italias senat. 25. mars 1998. Besøkt 11. oktober 2008. 
 26. ^ «Legge 16 giugno 1998, n. 209» (italiensk). Italias parlament. 16. juni 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 27. ^ «Atto Senato n. 3178» (italiensk). Italias senat. 3. juni 1998. Besøkt 11. oktober 2008. 
 28. ^ «The Amsterdam Treaty Ratification: Luxembourg» (engelsk). Universidad de Zaragoza. Arkivert fra originalen 18. juni 2008. Besøkt 10. oktober 2008. 
 29. ^ «Traité d'Amsterdam modifiant Traité sur l'Union européenne» (fransk). Legilux. 3. august 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 30. ^ «Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen (25922, R1613)» (PDF) (nederlandsk). Nederlands regering. 5. november 1998. Besøkt 13. oktober 2008. [død lenke]
 31. ^ «Goedkeuring Verdrag van Amsterdam (25.922) (R1613)» (nederlandsk). Nederlands senat. 24. desember 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 
 32. ^ «het voorstel van (rijks)wet Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen (25922) (R1613)» (PDF) (nederlandsk). Nederlands senat. 21. desember 1998. Besøkt 12. oktober 2008. 
 33. ^ «REUNIÃO PLENÁRIA DE 6 DE JANEIRO DE 1999» (PDF) (portugisisk). Portugals parlament. 6. januar 1999. Besøkt 10. oktober 2008. 
 34. ^ «Proposta de Resolução 118/VII» (portugisisk). Portugals parlament. 19. februar 1999. Besøkt 5. oktober 2008. 
 35. ^ a b «The Amsterdam Treaty Ratification: Spain» (engelsk). Universidad de Zaragoza. Arkivert fra originalen 18. juni 2008. Besøkt 10. oktober 2008. 
 36. ^ «Jefatura del Estado (BOE n. 301 de 17/12/1998)» (spansk). Ministerio de la Presidencia. 16. desember 1998. Besøkt 5. oktober 2008. [død lenke]
 37. ^ a b «The Amsterdam Treaty Ratification: United Kingdom» (engelsk). Universidad de Zaragoza. Arkivert fra originalen 18. juni 2008. Besøkt 10. oktober 2008. 
 38. ^ «European Communities (Amendment) Act 1998» (engelsk). Office of Public Sector Information. 11. juni 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 39. ^ «Kammarens protokoll». Sveriges riksdag. 29. april 1998. Besøkt 30. mai 2008. 
 40. ^ «Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och viss» (dansk). Regeringskansliet. 6. juni 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 41. ^ a b «The Amsterdam Treaty Ratification: Germany» (engelsk). Universidad de Zaragoza. Arkivert fra originalen 18. juni 2008. Besøkt 10. oktober 2008. 
 42. ^ «Vertrag von Amsterdam» (tysk). Bundesministerium der Justiz. 8. april 1998. Besøkt 5. oktober 2008. 
 43. ^ «Stenographisches Protokoll» (PDF) (tysk). Østerrikes nasjonalråd. 12. mai 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 
 44. ^ «The Amsterdam Treaty Ratification» (engelsk). Universidad de Zaragoza. 9. juli 1998. Arkivert fra originalen 22. september 2008. Besøkt 5. oktober 2008. 
 45. ^ «Stenographisches Protokoll» (PDF) (tysk). Østerrikes forbundsråd. 4. juni 1998. Besøkt 10. oktober 2008. 

KilderRediger