TREVI

internasjonalt forum for bekjempelse av kriminalitet

TREVI (akronym av fransk: «terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence internationale») ble opprettet i 1975, opprinnelig som et forum hvor EU-landenes justis- og innenriksministre kunne diskutere terrorismespørsmål. Det var organisert utenfor Fellesskapet. TREVI ble etterhvert bygget ut til et fullt mellomstatlig samarbeid. Ved Maastricht-traktaten ble TREVI tatt inn i tredje søyle i EU sammen med andre områder på justis- og innenrikssektoren.[1][2][3]

TREVI var motivert av den terrortrusselen som flere EU-land da sto overfor.[4]

Historisk utvikling av Den europeiske union rediger

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Referanser rediger

  1. ^ politidepartementet, Justis-og (21. mars 1997). «St.prp. nr. 42 (1996-97)». 012005-030003 (norsk). Besøkt 7. august 2020. 
  2. ^ «Fiche d'actualité - Terrorisme». www.assemblee-nationale.fr. Besøkt 7. august 2020. 
  3. ^ Tony Bunyan. «Trevi, Europol and the European state» (PDF). Statewatch. Besøkt 7. august 2020. 
  4. ^ politidepartementet, Justis-og (17. desember 1999). «St.meld. nr. 18 (1999-2000)». 012005-044002 (norsk). Besøkt 7. august 2020.