Brussel-traktaten (1948)

Brusseltraktaten, også omtalt som Brusselpakten, var en traktat som ble underskrevet 17. mars 1948. Traktaten etablerte Vestunionen, en forsvarsallianse mellom Belgia, Frankrike, Luxembourg, Nederland og Storbritannia. Dette utgjorde en utvidelse av Dunkerquetraktaten, som var underskrevet av Storbritannia og Frankrike året før.

I 1951 ble hoveddelen av Vestunionens forsvarsfunksjoner overført til NATO, og ble dermed kjernen i NATOs Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Brusseltraktaten ble modifisert i 1954, hvorpå Vestunionen ble erstattet av Den vesteuropeiske union. Siden ble traktatens sosialpolitiske innhold overført til Europarådet.

I 2009 trådde Den europeiske unions (EU) Lisboa-traktat i kraft, og innførte en forpliktelse om gjensidig solidaritet og kollektivt forsvar. Brussel-traktaten ble på dette tidspunkt ansett som overflødig, gitt at EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk også tidligere hadde overtatt mye av VEUs operative samarbeid, og i 2010 trakk samtlige medlemsland seg fra Brusseltraktaten.

Den europeiske unions historieRediger

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Paris-konferansen
1957
1958
Roma-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap:  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap (EF)
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Eksterne lenkerRediger

 Denne historie- og politikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.