Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
OECD logo.svg
Offisielt navnOrganisation de coopération et de développement économiques, Organization for Economic Co-operation and Development, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
TypeInternasjonal organisasjon
Stiftet16. april 1948
HovedkontorParis
FormålMarshallplanen
Nettstedwww.oecd.org

Kart hvor OECDs medlemsland er markert i blått, hvorav grunnleggerne i mørkeblått og land som siden har blitt medlemmer i lysere blått.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (engelsk: Organisation for Economic Co-operation and Development; fransk: Organisation de coopération et de développement économiques; forkortet OECD eller OCDE) er en internasjonal organisasjon av industriland. OECD er en videreføring av OEEC (Organisation for European Economic Co-operation), som ble opprettet i 1948 for å gjennomføre Marshallhjelpen. OEEC ble erstattet av OECD i 1961 med USA og Canada som nye medlemmer. OECD-kretsen består per juli 2018 av 36 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati samt et relativt høyt inntektsnivå. Europakommisjonen deltar også i arbeidet sammen med EUs medlemsstater. Formålet for organisasjonen er stimulere økonomisk utvikling og verdenshandel.

Bidrag til OECDs budsjett, som er på rundt to milliarder kroner årlig, er basert på medlemslandenes økonomiske størrelse.

MedlemslandRediger

I alt er 36 stater medlem i organisasjonen:

Nye medlemmerRediger

Organisasjonen er åpen for medlemskap for nye stater. Det er åpnet diskusjoner om medlemskap for Russland, Bulgaria, Romania og Costa Rica[1]. Den 7. mai 2010 ble Chile organisasjonens første søramerikanske medlemsland.[2] Estland, Israel og Slovenia ble invitert til medlemskap i OECD 10. mai 2010.[3] Slovenia fullførte medlemskapsprosedyrene og ble formelt medlem av organisasjonen 21. juli 2010, mens Israel fullførte medlemskapsprosedyrene og ble formelt medlem av organisasjonen 7. september 2010. Medlemskapsprosessen ble for Estlands vedkommende sluttført 9. desember 2010.[4] Litauen ble medlem i 2018.

Russand har blitt fratatt muligheten til medlemskap i OECD som følge av den ulovlige annekteringen av Krim-halvøya i mars 2014.[5]

OECD samarbeider også med Indonesia, Kina, Sør-Afrika, Brasil og India.

Bekjemping av skatteunndragelseRediger

OECD innførte i 2000 en liste over land som ikke hadde implementert internasjonalt aksepterte standarder med hensyn til beskatning.[6] Som følge av dette innførte jurisdiksjonene på listen i løpet av de følgende år endringer i sin politikk og forpliktet seg til å følge OECDs standarder for åpenhet og informasjonsutveksling på feltet. Noen land og territorier undertegnet avtaler med OECD-land om utveksling av informasjon relatert til skatt (engelsk: tax information exchange agreements, TIEA). De tre siste landene ble fjernet fra listen over ikke-samarbeidsvillige skatteparadiser i mai 2009.

Development Assistance CommitteeRediger

Development Assistance Committee (DAC) er et samarbeidsforum under OECD der ulike givere av bilateral bistand samarbeider for å koordinere bistanden og øke de positive effektene av bistand. Fra 1. januar 2013 er Erik Solheim leder for DAC.[7]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger