Åpne hovedmenyen

Brussel-traktaten (1965)

Brussel-traktaten (fusjonstraktaten) ble signert i Brussel 8. april 1965, og trådte i kraft 1. juli 1967. Gjennom sammenslåinger (fusjoner) av organisasjonsledd, førte traktaten til dannelse av Europakommisjonen og Den europeiske unions råd.

HistorieRediger

Traktatens fulle tittel var Traktaten for etablering av et felles råd og en felles kommisjon for De europeiske fellesskapene, også kalt Fusjonstraktaten.[1]

Traktaten samlet den organisatoriske strukturen til det europeiske kull- og stålfellesskap, Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og det europeiske atomenergifellesskap i et felles regelverk, og erstattet på denne måten to tidligere traktater, EKSF-traktaten fra 1951 og en traktat signert i Roma den 25. mars 1957, samme dag som Roma-traktaten).

Brussel-traktaten definerte Europakommisjonen og Rådet for Den europeiske union som de regjerende organer for alle tre institusjoner, og lovfestet et felles budsjett for de tre europeiske fellesskapene. Navnet De europeiske fellesskap ble tatt i bruk etter traktatens ikrafttreden.

Den europeiske unions historieRediger

ReferanserRediger