Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg

rådgivende organ i EU
Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Delors building Brussels.png
EØSU holder til i Jacques Delors-bygningen i Brussel.
Grunnlagt1957
Seter350
MøtestedBrussel
Nettstedhttp://eesc.europa.eu/

Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg (EØSU) (dansk språkutgave: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg) er et rådgivende organ i Den europeiske union (EU). EØSU består av representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og andre interessegrupper, for eksempel bønder eller forbrukere. Det gir uttalelser om EU-spørsmål til Europakommisjonen, Rådet (Consilium) og Europaparlamentet. EØSU avgir sine uttalelser både til EUs forslag og på eget initiativ.

EØSU gir interessegrupper i EU en formell innflytelse på lovgivningsprosessen i EU. De tre viktigste oppgavene til EØSU er å

  1. sikre at EUs politikk tilpasses de økonomiske forhold ved å søke konsensus til gavn for almenheten
  2. fremme almenhetens deltakelse i EU ved å gi sivile organisasjoner adgang til dialog med EUs representanter
  3. sette fokus på verdiene i den europeiske integrasjon og fremme deltakelse i demokratiet og arbeidet til organisasjonene i det sivile samfunn.[1]

Medlemmene EØSU nomineres av medlemslandene og utnevnes av Rådet for fem år av gangen. Hvert medlemsland kan nominere et antall medlemmer som står i forhold til størrelsen på landenes egen befolkning.[1]

Medlemmer av EØSU Land
24 Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia
21 Polen, Spania
15 Romania
12 Belgia, Bulgaria, Hellas, Nederland, Østerrike, Portugal, Sverige, Tsjekkia, Ungarn
9 Danmark, Finland, Irland, Litauen, Kroatia, Slovakia
7 Latvia, Slovenia
6 Estland
5 Malta, Luxembourg, Kypros

ReferanserRediger

  1. ^ a b «European Economic and Social Committee». European Economic and Social Committee (engelsk). Besøkt 19. januar 2019.