Åpne hovedmenyen

Oversjøiske land og territorier assosiert med Den europeiske union

Kart over ultraperifere regioner og oversjøiske land og territorier assosiert med Den europeiske union

Oversjøiske land og territorier assosiert med Den europeiske union er 25 områder tilhørende Danmark, Frankrike, Nederland og Storbritannia som har et spesielt tilknytningsforhold til Den europeiske union. I henhold til artikkel 198 i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte er formålet med tilknytningen «å fremme den økonomiske og sosiale utvikling i disse land og territorier og å opprette nære økonomiske forbindelser mellom dem og Unionen som helhet.»[1] EU bidrar med økonomisk støtte til landene og områdene med assosiert status.[2]

De fire EU-medlemsstatene med tilhørende 25 assosierte land og områder er:[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Konsolidert utgave av traktaten om Den europeiske unions virkemåte, Statsministerens kontor.
  2. ^ «Overseas Countries and Territories (OCTs)», Europakommisjonen. Lest 20. desember 2017.
  3. ^ «OCT-EU association», Europakommisjonen. Lest 20. desember 2017.