Det europeiske fellesskap (EU)

Artikkelserien om
Den europeiske unions
institusjoner og forfatning
Institusjoner:
Traktater:

Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993, som en etterfølger til Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC/Fellesmarkedet). Det var en fortsettelse av ett av de tre fellesskapene som i EF hadde inngått i De europeiske fellesskap (EF).[1]

EUs tre søyler.

Det europeiske fellesskap var den ene av de tre søyler som det nye EU bygget på. I denne søylen ble det fellesskapelige samarbeidet utvidet i tre retninger:

  • For det første ble det gitt nye målsettinger. Disse ble endret fra kun å dreie seg om økonomiske mål, til også å gjelder miljøet og en bærekraftig utvikling. Videre ble høy sysselsetting, høyning av livskvaliteten, økonomisk og sosial utjevning og solidaritet mellom landene nye mål for fellesskapet.[2]
  • For det andre ble det felleskapelige (EØF-regulerte) samarbeidet utvidet til nye eller utvidede samarbeidsområder som utdanningsprogrammer, forbrukervern, og utviklingssamarbeid.[2]
Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Referanser

rediger

Se også

rediger