Europaparlamentets president

leder av Europaparlamentet

Europaparlamentets president er Europaparlamentets øverste leder. Vedkommende representerer parlamentet innad i EU og dessuten i forholdet til andre land og organisasjoner. Presidentens underskrift er nødvendig for iverksettelse av de fleste EU-lover og av EUs budsjett. Presidenten velges for to og et halv år av gangen, som er halvparten av parlamentets valgperiode. Vervet som Europaparlamentets president rangerer som det høyeste i EU-systemets diplomatiske protokoll.

Europaparlamentets president
Sittende
Roberta Metsola

siden 11.januar 2022
Typeparlamentspresident
VirkeområdeDen europeiske union
ResidensStrasbourg
Utpekes avEuropaparlamentet
Velges avEuropaparlamentet
Terminlengde2½ år
NestlederEuropaparlamentets visepresidenter
Nettstedeuroparl.europa.eu
Erstatterprésident de l'Assemblée commune
David Sassoli ble valgt som Europaparlamentets president i 2019 og var president til sin død 11. januar 2022.
Artikkelserien om
Den europeiske unions
institusjoner og forfatning
Institusjoner:
Traktater:

Oppgaver

rediger

Presidenten er Europaparlamentets øverste leder. Hen leder parlamentets plenumsmøter, og har dessuten ansvaret for at parlamentet er organisert i samsvar med reglene.[1]

Presidenten representerer parlamentet i internasjonale forbindelser, ved seremonier, samt i administrative, juridiske og økonomiske forhold.[1]

Europaparlamentets president leder presidiet som består av presidenten, 14 visepresidenter og fem kvestorer, de siste uten stemmerett. Presidenten har dobbeltstemme.[1] Hen leder også presidentkonferansen (svensk: talmannskonferensen) som består av presidenten og de politiske gruppene.[1]

Når Europaparlamentet har vedtatt en lov under den alminnelige lovgivningsprosdyre, undertegner presidenten loven sammen med presidenten i Rådet. Presidenten undertegner parlamentets vedtak om EUs budsjett, som dermed blir iverksatt.[2]

Presidenten deltar i møtene i Det europeiske råd (EUs toppmøte). Ved begynnelsen av møtet redegjør hen for Europaparlamentets syn på temaene møtet skal behandle, og dessuten i andre, aktuelle spørsmål.[2]

Europaparlamentets president er den høyest rangerte i EU i henhold til den diplomatiske protokoll. Det skyldes at Europaparlamentet står først på listen over EUs institusjoner, slik den fremgår av EU-traktaten artikkel 13. EU skiller seg dermed fra de fleste nasjonalstater, der statssjefen har høyest rang.[3][4]

Valget av president skjer av og blant medlemmene i Europaparlamentet.[5] Dersom ingen kandidat etter tre valgrunder oppnår absolutt flertall av de avgitte stemmer, går de to medlemmer som oppnår det høyeste antall stemmer, videre til fjerde valgrunde. Ved stemmelikhet anses den eldste kandidaten som valgt.[6]

Valgperioden er to og et halvt år, hvilket er halvparten av en valgperiode for parlamentets medlemmer. Presidenten kan gjenvelges.[1][7]

Liste over presidenter i Europaparlamentet

rediger

Listen over presidenter deler seg naturlig i fire perioder. Den første perioden er Common Assembly i Kull- og stålunionen fra 1952 til 1958. Den andre perioden går fra vedtakelsen av Roma-traktaten i 1958, og til 1962 da parlamentet skiftet navn til parlament, riktignok i ulike språkversjoner. Fra og med 1962 ble Europaparlamentet brukt som navn på medlemslandenes språk. Forsamlingen besto imidlertid av medlemmer utnevnt av sine respektive hjemland helt frem til 1979. Fra og med 1979 er det avholdt direkte valg til Europaparlamentet, i hvert av EUs medlemsland.[8]

Betegnelse President Tjenestetid Land Nasjonalt parti Politisk gruppe
«Common Assembly»[9]

Norsk: Fellesforsamlingen[10]

Paul-Henri Spaak
(1899–1972)
  1952–1954 Belgia  Belgia BSP S&D
Alcide De Gasperi
(1881–1954)
  1954

(død 19. august 1954)

Italia  Italia DC EPPs gruppe
Giuseppe Pella
(1902–1981)
  1954–1956 Italia  Italia DC EPPs gruppe
Hans Furler
(1904–1975)
  1956–1958 Tyskland  Tyskland CDU EPPs gruppe
 • «Assemblée parlementaire européenne» (fransk)
 • «Assemblea parlamentare europea» (italiensk)
 • «Europees Parlament» (nederlandsk)
 • «Europäisches Parlament» (tysk)[9]

Norsk: Det europeiske parlament

Robert Schuman
(1886–1963)
  1958–1960 Frankrike  Frankrike MRP EPPs gruppe
Hans Furler
(1904–1975)
  1960–1962 Tyskland  Tyskland CDU EPPs gruppe
Navneharmonisering:
 • «Parlement européen» (fransk)
 • «Parlamento europeo» (italiensk)
 • «Europees Parlament» (nederlandsk)
 • «Europäisches Parlament»(tysk)[9]


Norsk: Europaparlamentet (oppnevnte medlemmer)

Gaetano Martino
(1900–1967)
  1962–1964 Italia  Italia PLI Liberale
Jean Duvieusart
(1900–1977)
  1964–1965 Belgia  Belgia PSC-CVP EPPs gruppe
Victor Leemans
(1901–1971)
  1965–1966 Belgia  Belgia PSC-CVP EPPs gruppe
Alain Poher
(1909–1996)
  1966–1969 Frankrike  Frankrike MRP EPPs gruppe
Mario Scelba
(1901–1991)
  1969–1971 Italia  Italia DC EPPs gruppe
Walter Behrendt
(1914–1997)
  1971–1973 Tyskland  Tyskland SPD S&D
Cornelis Berkhouwer
(1919–1992)
  1973–1975 Nederland  Nederland VVD Liberale
Georges Spénale
(1911–1983)
  1975–1977 Frankrike  Frankrike PS S&D
Emilio Colombo
(1920–2013)
  1977–1979 Italia  Italia DC EPPs gruppe
1. periode med direkte valg

til Europaparlamentet[9]

Simone Veil
(1927–2017)
  1979–1982 Frankrike  Frankrike UDF Liberale
Piet Dankert
(1934–2003)
  1982–1984 Nederland  Nederland PvdA S&D
2. valgperiode Pierre Pflimlin
(1907–2000)
  1984–1987 Frankrike  Frankrike CDS EPPs gruppe
Henry Plumb
(1925–)
  1987–1989 Storbritannia  Storbritannia Det konservative parti EPPs gruppe[11]
3. valgperiode Enrique Barón Crespo
(1944–)
  1989–1992 Spania  Spania PSOE S&D
Egon Klepsch
(1930–2010)
  1992–1994 Tyskland  Tyskland CDU EPPs gruppe
4. valgperiode Klaus Hänsch
(1938–)
  1994–1997 Tyskland  Tyskland SPD S&D
José María Gil-Robles
(1935–)
  1997–1999 Spania  Spania PP EPPs gruppe
5. valgperiode Nicole Fontaine
(1942–2018)
  1999–2002 Frankrike  Frankrike UDF EPP/ED
Pat Cox
(1952–)
  2002–2004 Irland  Irland partiløs ALDE
6. valgperiode Josep Borrell
(1947–)
  2004–2007 Spania  Spania PSOE S&D
Hans-Gert Pöttering
(1945–)
  2007–2009 Tyskland  Tyskland CDU EPP/ED
7. valgperiode Jerzy Buzek
(1940–)
  2009–2012 Polen  Polen PO EPPs gruppe
Martin Schulz
(1955–)
  2012–2014 Tyskland  Tyskland SPD S&D
8. valgperiode 2014–2017
Antonio Tajani
(1953–)
  2017–2019 Italia  Italia FI EPPs gruppe
9. valgperiode David Sassoli
(1956–2022)
  2019–2022 Italia  Italia PD S&D
Roberta Metsola

(1979–)

  2022– Malta  Malta Partit Nazzjonalista EPPs gruppe

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ a b c d e «Arbetsordningar och rättergångsregler Europaparlamentet artikkel 16, (kvestorvalg), 17 (valgperiode), 20 (presidentens oppgaver), artikkel 24 (president (talmans-)konferansens oppgaver)». Mars 2011. Besøkt 16. desember 2018. 
 2. ^ a b «The President» (engelsk). Europaparlamentet. Besøkt 8. desember 2018. 
 3. ^ «Protokollet - omöjligt uppdrag?». www.europarl.europa.eu. Besøkt 14. desember 2018. 
 4. ^ «EUR-Lex - - SV». eur-lex.europa.eu. Besøkt 14. desember 2018. 
 5. ^ «EUR-Lex - 12012M/TXT - EN - EUR-Lex EU-traktaten, konsolidert utgave». eur-lex.europa.eu. Besøkt 16. desember 2018. «Artikkel 14» 
 6. ^ «Europa-Parlamentets forretningsorden - December 2009 - Artikel 14 - Valg af formand - Åbningstale». www.europarl.europa.eu. Besøkt 21. desember 2018. 
 7. ^ «Europa-Parlamentets forretningsorden - December 2009 - Artikel 17 - Funktionsperiode». www.europarl.europa.eu. Besøkt 21. desember 2018. 
 8. ^ «Presidents of the European Parliament». CVCE.EU by UNI.LU (engelsk). 7. september 2016. Besøkt 16. desember 2018. 
 9. ^ a b c d Susana Muñoz (7. september 2016). «European Parliament». CVCE.EU by UNI.LU (engelsk). Besøkt 12. desember 2018. 
 10. ^ Norge: Utenriksdepartementet; Norge (1962). «Traktat om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap EURATOM (side 103)». Utenriksdepartementet. Besøkt 14. januar 2019. 
 11. ^ «4. Wahlperiode | The Lord PLUMB | Abgeordnete | Europäisches Parlament». www.europarl.europa.eu (tysk). Besøkt 22. desember 2018. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata