Eurostat

EUs statistiske byrå

Eurostat er EUs statistikkontor, organisatorisk plassert som et generaldirektorat under Europakommisjonen. Kontorets oppgave er å utarbeide kvalitativt god sammenlignbar statistikk for EU-området og andre land EU naturlig ønsker å sammenligne seg med. Norge leverer data til Eurostat for de fleste statistikkområder, og har gjennom EØS-avtalen plikter og rettigheter mht levering av data og utarbeiding av statistikk. Det foregår et utstrakt samarbeid mht. felles metode- og regelverk for statistikkproduksjonen.

Eurostat
Eurostat Newlogo.png
TypeGeneraldirektorat
Etablert1953
HovedkontorLuxembourg
UnderlagtEuropakommisjonen
Nettsidehttp://ec.europa.eu/eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home, https://ec.europa.eu/eurostat/de/home

Alt Eurostat publiserer av publikasjoner og databaser, er gratis tilgjengelig fra nettsidene. For veiledning i å finne fram i statistikken, er det opprettet et nettverk av veiledningstjenester i en rekke land. I Norge er det Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter som veileder. Tjenesten er gratis.

Eksterne lenkerRediger