Areal, flatemål eller flateinnhold er et mål på størrelsen på overflaten til en gjenstand.

Areal kan måles med den SI-avledede enheten kvadratmeter (m²). En kvadratkilometer (km²) tilsvarer en million m².

Nyttige formler

rediger
 
Noen arealformer
Form Formel Variabler
Kvadrat     er lengden til en av kvadratets sider.
Regulært heksagon     er lengden til en av sidene til heksagonet.
Regulært oktogon     er lengden til en av sidene for et oktogon.
Rektangel     og   er lengden til rektangelets sider (lengde og bredde).
Parallellogram (generelt)     og   er lengden av basen og høyden for et parallellogram.
Rombe     og   er lengden av de to diagonalene i en Rombe.
Trekant     og   er basen og høyden (målt i forhold til bunnen).
Trekant     og   er hvilket som helst to sider, og   er vinkelen mellom dem.
Sirkel  , eller     er radiusen, og   er diameteren.
Trapes (geometri)     og   er de parallelle sidene og   distansen mellom dem.
Overflaten til en sylinder     og   er radiusen og høyden.
Overflaten til en kjegle     og   er radiusen og kjeglens sidekant (avstand fra sirkel til kjeglens toppunkt).
Overflaten til en kule   eller     og   er radius og diameter.

Se også

rediger