Et parallellogram er i geometri en firkant med følgende egenskaper:

  • Sidekantene er parvis parallelle.
  • Sidekantene er parvis like lange.
  • Motstående vinkler er parvis like store.
  • Diagonalene i et parallellogram deler hverandre på midten.

Alle parallellogram er også trapes. En delmengde av parallellogram er rektangler, hvor vinkelen mellom to sidekanter som ikke er parallelle er 90°. En annen delmengde er romber, hvor alle linjestykker er like lange. Kvadratet er både en rombe og et rektangel.

Arealet A av et parallellogram er lik lengden av grunnlinja b, multiplisert med avstanden til dets parallell h:

 

Omkrets

rediger

Omkretsen L av et parallellogram er to ganger summen av lengdene to av sidekantene som har et felles hjørne:

 

Se også

rediger