Et trapes er en firkant med (minst) to parallelle sider.

En trapes

Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene.

Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene:

NB! Merk at kvadrat, rektangel, rombe og parallellogram alle er trapeser fordi alle oppfyller kravet til å være et trapes (ha minst to parallelle sider).