Omkrets er lengden av en lukket kurve. Omkretsen av et to-dimensjonalt område er lik lengden av områdets begrensning.

En sirkel med diameter lik 1 har en omkrets lik π.
Omkretsen av denne sirkelen er lengden av den svarte linjen.

For mangekantede figurer i planet gjelder at omkretsen er lik summen av alle sidene. For sirkler med radius lik r er omkretsen lik 2πr. Enkelte geometriske figurer, som fraktaler, har uendelig omkrets.

Figurer som har samme omkrets kalles isoperimetriske.

Formler for omkrets rediger

Form Omkrets Variable
Kvadrat   s er lengden til alle sidene til kvadraten.
Rektangel    l og b er lengde og bredde av rektangelet, det vil si lengden til sidene.  
Trekant   sn er lengden til side nr. n i trekanten.
Sirkel     eller      r er radien i sirkelen og d er diameteren.

Se også rediger