Volum

mål på romlig utstrekning

Volum er et geometrisk mål på romlig utstrekning, eller mengden plass et konkret objekt opptar. SI-enheten for volum er m3 (kubikkmeter). Volum er målt i kubikkenheter, som kubikkcentimeter eller kubikkmeter. Volum kan også måles i liter, 1 liter = 1 dm3.

Et målebeger kan benyttes for å måle volum

Volum for enkle geometriske former rediger

Volum = Grunnflate * Høyde
Form Formel Variabler
Prisme   der l er lengde, b er bredde og h er høyde
Kube   der s er side
Sylinder   der r er radius og h er høyde
Kjegle   der r er radius og h er høyde
Pyramide   der l er lengde, b er bredde og h er høyde
Kule   der r er radius

Volum for generelt legeme rediger

Et generelt uttrykk for volum av et solid generelt legeme er, Integralet til funksjonen for et legmes areal over strekningen n, hvor h beskriver legmets dimensjoner vinkelrett på arealet A(h).

 

Eksterne lenker rediger