Denne artikkelen omhandler den geometriske figuren pyramide. For byggverk, se pyramide (byggverk).

En pyramide er et legeme som består av en grunnflate (base), med et gitt antall sider (n-sider, hvor n≥3). Ved hver av disse sidene er en trekantformet side. Det tredje hjørnet til disse trekantene møtes i et felles punkt, som ikke behøver å være plassert direkte over grunnflaten. Sammen danner alle disse sidene et konisk objekt med en polygonal grunnflate.

Pyramide med kvadratisk grunnflate.

Er grunnflaten også en trekant, består pyramiden av fire trekanter, og er da et tetraeder. Når man ikke kjenner grunnflaten, går man ut fra at den er et rektangel, som i de kjente egyptiske pyramidene.

Volum Rediger

 
Pyramidene i Giza
 
Kheopspyramiden

Volumet av en pyramide er

 

hvor A er arealet av grunnflaten, og h er høyden, avstanden fra spissen og rett ned til planet grunnflaten er plassert i.fra grunnflaten til spissen. Denne formelen passer for alle pyramider, og for alle kjegler med andre fasonger på grunnflatene.

Pyramidene i Egypt og Mexico har form som pyramider med fire trekanter på siden. Se pyramide (byggverk).

 
Et tetraeder