Kheopspyramiden

den store pyramiden

Kheopspyramiden, også kjent som Den store pyramiden i Giza, er det eneste av verdens syv underverker som er bevart. Det er verdens mest kjente pyramide. Kheopspyramiden er den største av de tre store pyramidene i Giza, like utenfor Kairo, hovedstaden i Egypt. Egyptologene antar at pyramiden ble bygget som et gravkammer for faraoen Khufu. Khufu var farao under det 4. dynastiet i det gamle rike. Kheops er det navnet som greske historikere ga ham. Det mest vanlige anslaget for ferdigstillelsen av pyramiden er satt til år 2580 f.Kr. De andre to store pyramidene på Giza er Menkaurapyramiden, den minste av de tre, og Khafrepyramiden, som er noe mindre enn Khufus.

Kheops- eller Khufupyramiden, ofte bare kalt «Den store pyramiden», ligger i Giza nekropolisGizaplatået like utenfor Kairo i Egypt. Pyramiden stod ferdig som gravkammer for faraoen Kheops (Keops), eller Khufu på egyptisk, i Det gamle rike i Egypt år 2580 f.Kr.

Den norske arkitekten og professoren Bodvar Schjelderup har gjort omfattende studier av Kheopspyramiden.

Kheopspyramiden var verdens høyeste bygning til år 1300 da den bli forbigått av spiret på Lincolnkatedralen.[1]

ByggingenRediger

 
Kart med engelske navn over Giza nekropolis, et arkeologisk område på Gizaplatået, 9 km innover i ørkenen fra den gamle byen Giza ved Nilen, rundt 25 km sørvest for Kairo sentrum i Egypt. Komplekset av fortidsminner fra antikkens Egypt omfatter ni pyramider: de tre største er oppkalt etter faraoene Kheops, Khefren og Mykerinos (på egyptisk Khufu, Khafre og Menkaure), de seks andre er navnløse. Området omfatter også Den store sfinksen på østsida, flere gravlunder, en arbeiderlandsby og et industrielt kompleks.

Kheopspyramiden består av ca. 2,3 millioner steinblokker med en gjennomsnittsvekt på ca. 2,5 tonn, men enkelte av steinene veier opptil 15 tonn. Det blir sagt at hele 100 000 arbeidere arbeidet i 20 år med å bygge pyramiden, og at den ble bygget i månedene juli, august og september fordi det da pleide å være oversvømmelse i landet. På grunn av oversvømmelsene kunne ikke befolkningen jobbe på jordene sine. Kheopspyramiden var opprinnelig 146 meter høy, men 10 meter av toppen har forsvunnet. Grunnflaten er kvadratisk, hver side er 230 meter. Pyramiden er bygget så nøyaktig at det er maksimum 0,1 % forskjell i lengden på sidene.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Collins, Dana M. (2001). The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510234-5. 

Eksterne lenkerRediger