Sylinder er et legeme som består av en sideflate som er rund eller avlang. Den kan være enten rett eller skjev. Dens volum kommer man frem til ved å gange arealet til en av endeflatene med høyden.

Areal kommer man frem til ved å addere arealet av alle flatene sammen.

Treghetsmoment til en sylinder kan regnes ut ved