Sylinder (motor)

maskindel

En sylinder er den mest sentrale delen i en stempelmotor, nemlig hulrommet der stempelet beveger seg. Flere sylindre er vanligvis satt side ved side i motorblokken, som vanligvis er støpt i aluminium eller jern. Sylinderne fôres så ofte med sylinderforinger av et hardere metall, eller av materialer som Nikasil. Keramiske foringer har også vært forsøkt uten særlig suksess, med unntak av i dampmotorer som kun opererer på lave turtall. En sylinders volum er arealet ganget med avstanden stempelet vandrer inne i sylinderen (slaglengden). Motorens volum er volumet av én sylinder ganget med antall sylindre i motoren.

Forbrenningssyklusen i en firetaktsmotor. Her ser man stempelet som beveger seg opp og ned i sylinderen.

Et stempel er montert inne i hver sylinder og utstyrt med såkalte stempelringer, som er montert rundt stempelets utside i maskinerte slisser, vanligvis to ringer for kompresjon samt én ring for tetning. Disse ringene tetter mot sylinderveggene, med kun et ørtynt lag olje mellom sylindervegg og stempelring. Denne kontakten, og den resulterende slitasjen, forklarer behovet for et hardere metall på den indre overflaten av en sylinder.

Litteratur rediger