Åbjøra (Oppland)

For elva i Nordland med samme navn, se Åbjøra (Nordland).

Åbjøra er ei elv som renner fra Ølsjøen til Aurdalsfjorden i Nord-Aurdal kommune i Oppland fylke. På grunn av kraftproduksjonen i Åbjøra kraftverk har elva siden 1951 stort sett vært tørrlagt.