Gaupnefjorden

Gaupnefjorden er en ca. fire kilometer lang fjordarm av Lustrafjorden i Luster kommune i Sogn og Fjordane.[1] Innerst i Gaupnefjorden ligger tettstedet Gaupne nederst i Jostedalen, der Jostedøla renner ut i fjorden.[2] 55 følger stranda vestover rundt fjorden fra Ongulsneset og forlater den ved Marifjøra. Det har vært fiske av sild og brisling i fjorden.[3]

Gaupne og Gaupnefjorden sett fra Marifjøra.

Jostedølas nedbørsfelt på 861 km2 består av 27 % bre, vannføringen i elven avhenger derfor både av nedbør og bresmelting og kan noen år være større enn nedbøren. Elven har en flomtopp ved snøsmelting og senere en ved bresmeltingen. 90 % av avløpet til fjorden skjer mai til september (før regulering i forbindelse med kraftutbyggingen). Det er registrert vannføring på 455 m2/s. Elvevannet legger seg som et lag over det salte sjøvannet (på grunn av tetthetsforskjellen). Elvens løp i deltaet har forandret seg merkbart i historisk tid og slik at strømmen som på 1960-tallet gikk i langs vestsiden av fjorden i 1979 gikk midtfjords. Fjorden er omgitt av steile fjellsider som fortsetter under vann med helning på 20-35 grader. Fjordbunnen heller fra 50 meters dyp innerst til 400 meter ytterst. Elvens materialtransport (i form av slam) innebærer en sedimentasjon i fjorden på 10 til 20 cm/år nær elveosen, og 1 cm/år 2 km fra elveosen. Elven transporterer 50 000 til 100 000 tonn slam årlig. ved flommen i 1979 var vannføringen på det meste 800 m3/s.[4] I 2010 var materialtransporten 123 000 tonn. Slamkonsentrasjonen er på det meste 1 g/liter.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ Gaupnefjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ «Gaupnefjorden grisa til av jordmasser». NRK nyheter. 5. juli 2015. 
  3. ^ Kvitrud, Arne: Soga om Gaupne. Stavanger, 1989.
  4. ^ Relling, Ole: Gaupnefjorden i Sogn. Rapport. Universitetet i Oslo, 1979.
  5. ^ NVE. Vannet vårt. 2010.