Sima er ei elv i Eidfjord kommune i Hordaland. Elva er 29,64 km lang, med et nedbørfelt på 146,14 km², og en middelvannføring på 8,86 m³/s.[1]

Elva har utspring på vestsida av Hardangerjøkulen, hvor den danner det isdemte Demmevatn. Fra Rembesdalsvatn renner elva ned i den dype Simadalen. Her lå tidligere den 272 meter høye Rembesdalsfossen, som nå er tørrlagt etter kraftutbygging. I Simadalen kommer sideelva Skytjedalselva inn fra sør, gjennom Skytjefossen, og elva fortsetter vestover til den munner ut innerst i Simadalsfjorden.

Sima er utbygd til kraftproduksjon i Sima kraftverk sammen med naboelva Bjoreio i sør. Kraftverket ligger i fjellet under Kjeåsen på nordsida av Simadalsfjorden.

ReferanserRediger

  1. ^ Register over nedbørfelt (REGINE), Norges vassdrags- og energidirektorat