Middelvannføring er et begrep innenfor hydrologi som brukes om mengden, det vil si volumet av vann som transporteres gjennom en elv per tidsenhet. Enheten som brukes er vanligvis m³/s (kubikkmeter per sekund). For eksempel er den gjennomsnittlige vannføringen i Rhinen 2200 m³/s. Jo større vannføringen i en elv er, dess større evne har elven til å transportere sedimenter i suspensjon. Middelvannføringen i en elv kan estimeres ved å ta et kryssnitt av elvens areal og multiplisere den med elvens gjennomsnittlige hastighet.

Eksterne lenker rediger