Storelva (Bergen)

elv i Indre Arna i Hordaland

Storelva, også kalt Arnaelva, munner ut i Arnavågen ved Øyrane Torg i Indre Arna. Den er Bergens eneste lakseelv. Det er ikke uvanlig å ta laks på 10-15 kg her. I 2009 ble en ny laksetrapp åpnet, noe som forlenget laksens vandremulighet med 3000 meter i elven.

Storelva der den munner ut i Arnavågen

Vannføringen kommer fra Haukelandsvatnet, og fra Gullfjellet via Skåldalselva fra Osavatnet, og fra Reppadalen og noen mindre tilløp.

Eksterne lenker rediger