Otra er den største elva på Sørlandet og i Agder. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør. Elva renner ut i Østre havn i Kristiansand mellom Galgeberg og Tangen. Nederste del av Otra kalles også Torridalselva. Elva er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla. I tillegg finnes den spesielle relikte laksen bleke i Byglandsfjorden.

Otra
Otra sett fra Oddernesbrua mot Lundsbrua
LandNorges flagg Norge
FylkerAgder
KommunerBykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Kristiansand
Lengde246,7 km[1]
Nedbørfelt3 751,71 km²[1]
Middelvannføring146,7 /s[1]
StartBreidvatn, Bykle
  – Høyde896,5-894 moh.
  – Koord.   59°37′14″N 7°25′35″Ø
Fjerneste kildeSkyvassnuten, Bykle
  – Høydeca 1300 moh.
  – Koord.   59°38′18″N 7°07′43″Ø
  – VannstrengBekk uten navn – Skyvatn – Kaldsåi – SæsvatnBreidvatn – Otra
MunningSkagerrak ved Kristiansand, der den også kalles Torridalselva
  – Koord.   58°08′36″N 8°00′48″Ø
Sideelver
  – HøyreNipaåi, Kaldsåi, Førsvassåni, Fjordungsbekken, Løyningsåni, Bosvassåi, Hisåni, Ljosåni, Skiptesbekken, Flosse, Svinevadsåni, Hovestøylåni, Faråne, Fjellskardevja, Kvernåni (1.), Skåmåni, Meleåni, Dåselva, Kjetsåna, Lindåna, Eljansåna, Røyknesvassdraget, Drivenesbekken, Rauåna, Rinkebekk, Kjeksebekk, Høyebekken
  – VenstreHemla, Lislefjøddåi, Byrtemannsbekken, Auversvassåi, Gjeiskeliåni, Tverråni, Berdøl, Bjorbekken, Trydalsbekken, Vasstøylsåni, Veiåni, Kveasåni, Bjørgåni, Kvernåni (2.), Heisåni, Kvernåni (3.), Hovassåni, Søråni, Longerakåni, Nordåna, elv fra Øynavatnet, Frøysåna, Skjerkedalselva, bekk fra Eikelandsvatnet, bekk fra Dalletjønna, bekk fra Lågetjønn, Sagebekken
Otra ligger i Agder
Otra
Otra
Otra
Otra (Agder)
Kart
Otra
58°08′36″N 8°00′48″Ø

Norges åttende lengste elv

rediger
 
Otra

Se også Liste over elver i Norge. Otra er 245 kilometer lang og er dermed Norges åttende lengste elv. Middelvannføringen er 150 m³/s. Høyeste vannføring er målt i oktober 1987 med ca. 1000 m³/s. Nedbørfeltet er 3 740 km² stort.

Det er to store innsjøer i vassdraget, Åraksfjorden og Byglandsfjorden.

Vannkvaliteten de siste årene har vært så god at det ikke er registrert forsuringsskader på smolten. Laksen klarer seg godt i Otra fordi elvevannet ikke er så surt. Det er kalkrik berggrunn i nedbørfeltet øverst i Setesdal som gir elvevannet en viss bufferevne mot forsuring.

Fangstene de siste årene har vært varierende:

 • 2001: 7,2 tonn
 • 2002: 5,3 tonn
 • 2003: 7,4 tonn
 • 2004: 5,8 tonn
 • 2005: 9,9 tonn
 • 2006: 10,7 tonn
 • 2007: 5,9 tonn
 • 2008: 7,9 tonn
 • 2009: 4,3 tonn
 • 2010: 6,8 tonn
 • 2011: 6,7 tonn

Ved Vigeland ender ferden til laksen da dette er nederste demning for kraftstasjon tilhørende fabrikken Vigeland Metall Refiney. Den totale lakseførende strekning er på ca. 15 km, fordelt på 6 soner. Se også www.otralax.no

Bleke er en laksefisk som bare finnes i Otravassdraget. I likhet med småblank i øvre deler av Namsen er bleke en laksevariant som tilbringer hele livet i ferskvann, i motsetning til alle andre norske laksebestander som vandrer mellom ferskvann og saltvann. Bleka finnes nå bare i Byglandsfjorden. Tidligere fantes den også i Otra oppstrøms Byglandsfjorden. Som følge av forsuring og vassdragsregulering ble bleka nesten utryddet på 1970-tallet, men en større redningsaksjon var vellykket og sikret blekebestanden i et kultiveringsanlegg. Etter mange års bevaringstiltak med årlige utsettinger av bleke har det nå blitt reetablert en naturlig blekebestand i Byglandsfjorden. b

Ørekyt

rediger

Også karpefisken ørekyt har fått innpass i Otravassdraget. Frem til 2008 var det bare funnet ørekyt i hele vassdraget ovenfor Hekni. Denne fisken er uønsket i vassdraget, og det foregikk et arbeid for å hindre videre spredning. Dette arbeidet var mislykket og sommeren 2008 ble det først funnet ørekyt på Frøysnes og senere andre steder i Åraks- og Byglandsfjorden. Den vil trolig også gå videre ned vassdraget.

Regulering

rediger

Otra er en av Norges mest regulerte elver med en rekke kraftverk:

I tillegg til kraftstasjoner er det etablert pumpestasjoner for overføring av vann mellom reguleringsmagasin:

Elveløp

rediger

Sideelver:

Bygland

rediger

Sideelver:

Evje og Hornnes

rediger
 • Dåsåna er ei sideelv som har sitt utspring i noen mindre bekker som renner ut i Dåsvatn øverst i Dåsvandsdalen i Hornnes i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Elva renner gjennom hele Dåsvandsdalen og munner ut i Otra fra vest i Dåsnes i Hornnes.

Vennesla

rediger

Kristiansand

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 27. juli 2017

Eksterne lenker

rediger