Otra

elv i Norge
Otra
Otra Kristiansand.jpg
Otra sett fra Oddernesbrua mot Lundsbrua
LandNorge Norge
FylkerAgder
KommunerBykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Kristiansand
Lengde246,7 km [1]
Nedbørfelt3 751,71 km² [1]
Middelvannføring146,7 /s [1]
StartBreidvatn, Bykle
  – Høyde896,5-894 moh.
  – Koord.   Cyan pog.svg59°37′14″N 7°25′35″Ø
Fjerneste kildeSkyvassnuten, Bykle
  – Høydeca 1300 moh.
  – Koord.   Steel pog.svg59°38′18″N 7°07′43″Ø
  – VannstrengBekk uten navn – Skyvatn – Kaldsåi – SæsvatnBreidvatn – Otra
MunningSkagerrak ved Kristiansand, der den også kalles Torridalselva
  – Koord.   Blue 000080 pog.svg58°08′36″N 8°00′48″Ø
Sideelver
  – HøyreNipaåi, Kaldsåi, Førsvassåni, Fjordungsbekken, Løyningsåni, Bosvassåi, Hisåni, Ljosåni, Skiptesbekken, Flosse, Svinevadsåni, Hovestøylåni, Faråne, Fjellskardevja, Kvernåni (1.), Skåmåni, Meleåni, Dåselva, Kjetsåna, Lindåna, Eljansåna, Røyknesvassdraget, Drivenesbekken, Rauåna, Rinkebekk, Kjeksebekk, Høyebekken
  – VenstreHemla, Lislefjøddåi, Byrtemannsbekken, Auversvassåi, Gjeiskeliåni, Tverråni, Berdøl, Bjorbekken, Trydalsbekken, Vasstøylsåni, Veiåni, Kveasåni, Bjørgåni, Kvernåni (2.), Heisåni, Kvernåni (3.), Hovassåni, Søråni, Longerakåni, Nordåna, elv fra Øynavatnet, Frøysåna, Skjerkedalselva, bekk fra Eikelandsvatnet, bekk fra Dalletjønna, bekk fra Lågetjønn, Sagebekken

Otra er den største elva på Sørlandet og i Agder. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i nord til Kristiansand i sør. Elva renner ut i Østre havn i Kristiansand mellom Galgeberg og Tangen. Nederste del av Otra kalles også Torridalselva. Elva er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla. I tillegg finnes den spesielle relikte laksen bleke i Byglandsfjorden.

Norges åttende lengste elvRediger

 
Otra

Se også Liste over elver i Norge. Otra er 245 kilometer lang og er dermed Norges åttende lengste elv. Middelvannføringen er 150 m³/s. Høyeste vannføring er målt i oktober 1987 med ca. 1000 m³/s. Nedbørfeltet er 3 740 km² stort.

Det er to store innsjøer i vassdraget, Åraksfjorden og Byglandsfjorden.

FiskRediger

LaksRediger

Vannkvaliteten de siste årene har vært så god at det ikke er registrert forsuringsskader på smolten. Laksen klarer seg godt i Otra fordi elvevannet ikke er så surt. Det er kalkrik berggrunn i nedbørfeltet øverst i Setesdal som gir elvevannet en viss bufferevne mot forsuring.

Fangstene de siste årene har vært varierende:

 • 2001: 7,2 tonn
 • 2002: 5,3 tonn
 • 2003: 7,4 tonn
 • 2004: 5,8 tonn
 • 2005: 9,9 tonn
 • 2006: 10,7 tonn
 • 2007: 5,9 tonn
 • 2008: 7,9 tonn
 • 2009: 4,3 tonn
 • 2010: 6,8 tonn
 • 2011: 6,7 tonn

Ved Vigeland ender ferden til laksen da dette er nederste demning for kraftstasjon tilhørende fabrikken Vigeland Metall Refiney. Den totale lakseførende strekning er på ca. 15 km, fordelt på 6 soner. Se også www.otralax.no

BlekeRediger

Bleke er en laksefisk som bare finnes i Otravassdraget. I likhet med småblank i øvre deler av Namsen er bleke en laksevariant som tilbringer hele livet i ferskvann, i motsetning til alle andre norske laksebestander som vandrer mellom ferskvann og saltvann. Bleka finnes nå bare i Byglandsfjorden. Tidligere fantes den også i Otra oppstrøms Byglandsfjorden. Som følge av forsuring og vassdragsregulering ble bleka nesten utryddet på 1970-tallet, men en større redningsaksjon var vellykket og sikret blekebestanden i et kultiveringsanlegg. Etter mange års bevaringstiltak med årlige utsettinger av bleke har det nå blitt reetablert en naturlig blekebestand i Byglandsfjorden. b

AureRediger

ØrekyteRediger

Også karpefisken ørekyte har fått innpass i Otravassdraget. Frem til 2008 var det bare funnet ørekyte i hele vassdraget ovenfor Hekni. Denne fisken er uønsket i vassdraget, og det foregikk et arbeid for å hindre videre spredning. Dette arbeidet var mislykket og sommeren 2008 ble det først funnet ørekyte på Frøysnes og senere andre steder i Åraks- og Byglandsfjorden. Den vil trolig også gå videre ned vassdraget.

ReguleringRediger

Otra er en av Norges mest regulerte elver med en rekke kraftverk:

I tillegg til kraftstasjoner er det etablert pumpestasjoner for overføring av vann mellom reguleringsmagasin:

ElveløpRediger

BykleRediger

ValleRediger

Sideelver:

ByglandRediger

Sideelver:

Evje og HornnesRediger

 • Dåsåna er ei sideelv som har sitt utspring i noen mindre bekker som renner ut i Dåsvatn øverst i Dåsvandsdalen i Hornnes i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Elva renner gjennom hele Dåsvandsdalen og munner ut i Otra fra vest i Dåsnes i Hornnes.

VenneslaRediger

KristiansandRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 27. juli 2017

Eksterne lenkerRediger