Bleke

reliktlaks, finnes i Byglandsfjorden

Bleke er en reliktlaks som opprinnelig var vanlig i Byglandsfjorden og vassdraget Otra. Etter den første reguleringen i 1905 forsvant viktige gyteområder. Rundt 1970 var stammen nesten borte grunnet generell forsuring og tilslamming fra Brokkereguleringen i 1964. En liten bestand ble berget i 1972 og stamfisk ble sikret på fem ulike settefiskanlegg i Sør-Norge, deriblant et lokalt anlegg på Bygland. En rekke uhell medførte at det i 1973 kun var totalt 202 ensomrig bleke igjen, lokalisert på Reinsvoll klekkeri i Oppland.

Otteraaens Brugseierforening (OB), som innehar konsesjon for regulering av Byglandsfjorden m.m., er gjennom konsesjonsvilkår pålagt å sette ut bleke i Byglandsfjorden. OB bygde i 1992 et moderne settefiskanlegg, Syrtveit Fiskeanlegg, for å oppfylle konsesjonsvilkårene. Det blir årlig satt ut 100 000 yngel av bleke, hovedsakelig i selve Byglandsfjorden. I tillegg blir det lagt ut rognkasser med ca. 100 000 rogn for å forsøke å få bleka til å reprodusere naturlig. Utlegging av rognkasser er et ledd i arbeidet som pågår i «Blekeprosjektet» som startet i 1999. Prosjektet har som mål å reetablere en selvreproduserende blekebestand i Otra.

Det satses på å øke naturlig reproduksjonen i innsjøen, blekerogn på potensielle gyteområder, i tilleg til grus som er egnet til gyting. Otteraaens Brugseierforening har også innført reguleringsrestriksjoner i tiden da rogna ligger i grusen, for å minimere tørrlegging av gytegroper.

Ørekyt har spredd seg nedover Otra-vassdraget, ble det rapportert i 2008, og en fryktet da at ørekyten vil fortrenge bleka i Byglandsfjorden.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger