Gram (symbol: g) er en avledet SI-enhet for masse. Ett gram er definert som en tusendel av ett kilogram, SI-enheten for masse. Før SI-systemet, ble ett gram definert som absoluttvekten av én kubikkcentimeter (en milliliter) rent vann ved 0 °C. Fremdeles er ett gram omtrent vekten av en milliliter vann.

Gram er en av de mest brukte enhetene for måling av masse.

1 gram er lik:

Og motsatt:

  • 1 milligram = 0,001 gram
  • 1 centigram = 0,01 gram
  • 1 desigram = 0,1 gram
  • 1 kilogram = 1 000 gram