Milliliter

volumenhet

Milliliter er en enhet for måling av volum. Symbolet for milliliter er ml. En milliliter er en tusendel av en liter.

Milliliter brukes internasjonalt mye innen farmasi, medisin, matvarer og som matlagingsmål. En hendig huskeregel er at 1 milliliter vann (for de aller fleste praktiske formål) kan antas å veie 1 gram.

1 milliliter er lik:

Og motsatt:

  • 1 liter = 1 000 milliliter
  • 1 desiliter = 100 milliliter
  • 1 centiliter = 10 milliliter
  • 1 mikroliter = 0,001 milliliter

1 milliliter er, i forhold til andre, avledede enheter, lik:

Og motsatt:

  • 1 kubikkdesimeter = 1 000 milliliter
  • 1 kubikkcentimeter = 1 milliliter
  • 1 kubikkmillimeter = 0,001 milliliter
Autoritetsdata