Otteraaens Brugseierforening

Otteraaens Brugseierforening (OB) er ansvarlig for reguleringene i Otravassdraget. Foreningen ble stiftet 1. september 1900. OB har konsesjon for bygging og drift av reguleringsanleggene i vassdraget. Hovedoppgaven er å lagre vann i magasinene for bruk til produksjon av elektrisk kraft. OB er utbygger og eier av magasin- og damanlegg, overføringstunneler og pumpestasjoner i Otravassdraget. Foreninga har drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse anleggene. OB eier også Syrtveit Fiskeanlegg som ble bygd for å oppfylle utsettingspålegg gitt i konsesjonsvilkår for regulering av Otravassdraget. Dette anlegget driftes av Agder Energi Produksjon.

OB har fire medlemmer som hver dekker OB sine utgifter tilsvarende den nytte hver har av reguleringene. Administrasjonen er stasjonert ved Brokke Driftsentral som ligger i Valle kommune.

Medlemmer i OB:

Eksterne lenkerRediger