Kalk er en betegnelse for kalsiumkarbonat CaCO3 eller kalsiumoksid CaO. Kalk er en generell term for ulike naturlig forekommende mineraler og materialer som kan lages fra dem, hvor karbonater, oksider og hydroksider av kalsium dominerer.

Kalksteinsbruddet til Brønnøy Kalk på Akselberget i Brønnøy.
Kalksteinsbrudd i Faxe i Danmark.

Disse materialene er brukt i store mengder som byggemateriale og byggestein. Materialene omfatter også kalkprodukter, betong og morter og som kjemisk halvfabrikat.

Industriell utnyttelse rediger

Se også Kalkbrenning og Sement

Bergartene som disse materialene kommer fra, er oftest kalkstein eller kritt, består vesentlig av kalsiumkarbonat. Bergartene kan skjæres i blokker, pulveriseres eller knuses, og de kan også endres kjemisk til anvendelige stoffer. Innen landbruk kalles det landbrukskalk.

Kalsiumoksid kalles brent kalk fordi det fremstilles ved gløding eller brenning av kalkstein eller annet som inneholder kalsiumkarbonat, CaCO3. Blandet med en viss mengde med leire får vi sement.

Slemmet i vann H2O kalles kalken for lesket kalk.

CaCO3 = CaO + CO2
CO2 + H2O = H2CO3

Sement slemmet i vann kalles mørtel.

Kalk kan virke irriterende på hud og øyne.

Forekomst i naturen rediger

Se paleontologi og biologi

Størstedelen av forekomst i naturen av kalk er plankton med kalkskall som lever i havet; f.eks. foraminiferer. Sågar har muslinger kalkskall. Enkelte steder forekommer så store mengder med denne biogene kalken eller eventuelt kjemisk utfelt fra havvann at det dannes kalklag.

Kalkstein er en bergart som utgjør 10 % av jordskorpa. Kalkholdig berggrunn danner jordsmonn som ofte er gunstig for plantevekst.

Kalkbrudd i Norge rediger

Det finnes kalksteinsbrudd som er eller har vært i drift på mange steder, blant annet disse:

Se også sement, Oslofeltet

Sementfabrikker rediger

Se Industri

Bruk av kalk rediger

Kalk blir bl.a. brukt i

Eksterne lenker rediger