Hydroksid er navnet på kompleksionet som er bygget opp av ett hydrogenatom og ett oksygenatom (OH-). Det er et ion med minusladning fordi det har et elektron "for mye". Hydroksidionet er en sterk base, og gjeldende definisjon på en basisk vannløsning er en løsning som inneholder et overskudd av hydroksidioner i forhold til oksoniumioner. Når OH- går sammen med et positivt ladd hydrogenion vil det bli nøytralisert og bli til vann (pH-verdi = 7):
OH- + H+ → H2O

Tidligere ble ionet kalt hydroksyl, men navnet bør unngås i denne sammenheng for å unngå sammenblanding med hydroksylgruppa som er typisk for alkoholer.

Hydroksid brukes også som en fellesbetegnelse på ioneforbindelser (salter) som inneholder hydroksidionet, som f.eks. natriumhydroksid (NaOH), bariumhydroksid (Ba(OH)2) og aluminiumhydroksid (Al(OH)3).