Oksoniumion

(Omdirigert fra Oksonium)

Oksoniumion er et oksygenkation med tre bindinger.[1] Det enkleste oksoniumionet kalles hydronium med kjemisk formel H3O+, men i henhold til IUPAC nomenklatur skal denne refereres til som oksonium.[2]

HydroniumRediger

 
Hydronium kation

Hydronium er et trivialnavn for kationet oksonium, med kjemisk formel H3O+. Det dannes ved protolyse av vann, og en syre er vanligvis giveren av protonet.

H+ + H2O   H3O+

H3O+ har en trigonal pyramideform, med oksygenatomet som toppunkt. H-O-H bindingen har en vinkel på om lag 107°, og massesenter nær oksygenatomet.[trenger referanse]

pHRediger

Et pH-meter måler konsentrasjonen av hydroniumioner i en væske. Skalaen er logaritmisk, og er definert som

pH = –log[H3O+]

Rent vann ved 25°C har en pH på 7,00. Dette betyr at konsentrasjonen av hydroniumioner i vannet må være 10-7mol/dm³. Tilstedeværelsen av hydroniumioner i rent vann, kan bare komme fra autoprotolyse.

H2O + H2O ⇌ H3O+(aq) + OH-(aq)

I denne reaksjonen opptrer ett vannmolekyl som syre, og det andre opptrer som base.

Andre oksoniumionerRediger

 
Generelt trigonalt oksoniumion

Et oksoniumion som ofte opptrer innen organisk kjemi, dannes ved protonering eller alkylering av en karbonylgruppe, for eksempel R-C=O+-R'.

Andre hydrokarbon oksoniumioner dannes ved protonering eller alkylering av alkoholer eller etere (R-C-O+-R1R2).

ReferanserRediger

  1. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry. "oxonium ions". Compendium of Chemical Terminology, internettversjon.
  2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry. "onium compounds". Compendium of Chemical Terminology, internettversjon.