Trivialnavn er navn på kjemiske stoffer som vi bruker i dagliglivet, eller som ble brukt på stoffene før i tiden.

Eksempler

rediger