Karbonsyre

kjemisk forbindelse

Karbonsyre (også kalt kullsyre eller kolsyre [1]) er en uorganisk syre med den kjemiske formelen H2CO3. Karbonsyre vil inngå i en likevekt når karbondioksid oppløses i vann.
CO2 + H2O H2CO3. Karbonsyre er en toprotisk syre som kan avgi 2 H+-ioner i to protolysetrinn:
1. protolysetrinn: H2CO3 + H2O → HCO3- + H3O+
2. protolysetrinn: HCO3- + H2O → CO32- + H3O+

Karbonsyre
Andre navn
Kullsyre
Identifikatorer
CAS-nummer463-79-6
SMILESO=C(O)O
Kjemiske egenskaper
FormelH2CO3
Molar masse62,024 g/mol
UtseendeVannløsning
Tetthet1668 kg/m3
LøselighetKun stabil i vannløsning
pKa3,6 (pKa1 kun for H2CO3)

6,3 (pKa1 inkludert CO2(aq))

10,32 (pKa2)
Relatert
Andre lignende forbindelserHydrogenkarbonat, Aceton, Urea, Karbonylfluorid

Navnet «kullsyre» rediger

Navnet «kullsyre» er et unøyaktig trivialnavn, som i dag fremfor alt brukes synonymt med karbonsyre. Tidligere refererte navnet «kullsyre» også til karbondioksid. «Kull» refererte til karbon-bestanddelen, mens «syre» refererte til oksygenet.

Biologi rediger

Omdanningen av CO2 løst i vann til karbonsyre, og de to protolysetrinnene av karbonsyre er en viktig del av CO2/O2 omsetningen for celleåndingen, i blodet i menneskekroppen. Reaksjonene virker som buffer for å unngå for lav pH i blodet (surt blod).

Geologi rediger

Det vanligste karbonførende ionet i ferskvann er bikarbonat-ionet (HCO3-, og her er innholdet av karbon 19,7 %. Mineralet kalkspat (CaCO3), som er hovedkomponenten i alle jordens kalksteiner, inneholder 12 % karbon.

Grunnvannet vil inneholde karbonsyre fordi nedbøren, (som alltid har et lite innhold av CO2) siger ned i jorda. Mengden med karbonsyre i grunnvannet øker på grunn av rotrespirasjon og nedbrytning av organisk materiale. Vannets høye innhold av karbonsyre fører til forvitring av karbonatbergarter og silikatbergarter.

Forvitringsreaksjonen for mineralet kalkspat er (reaksjonen går fra venstre mot høyre): CaCO3 + H2CO3 → Ca+2 + 2HCO3-. Én av mange mulige forvitringsreaksjoner med silikatberger kan illustreres med følgende ligning:

MgSiO3+ + 2H2CO3 + H2O → Mg2+ + 2HCO3- + H4SiO4.

Disse to reaksjonene forklarer hvorfor bikarbonationet (HCO3-) er det viktigste anionet i de fleste elver.

Industrielt bruk rediger

Karbonsyre blir tilsatt blant annet i brus og musserende vin og dannes naturlig i champagne.

Referanser rediger