Østhagan landskapsvernområde

Landskapsvernområde (Naturbase VV00001590)

Østhagan landskapsvernområde ligger ved Grua i Lunner kommune i Viken fylke. Området ble vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 16. november 1984. Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 30 dekar. Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et område med gamle jerngruver og kalkbrudd med tilhørende kalkovner.

Eksterne lenkerRediger