Miljødirektoratet

norsk direktorat

Miljødirektoratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. juli 2013 gjennom en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.[6] Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet.[7]

Miljødirektoratet
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 2013; 11 år siden (2013-07-01)[1]
Org.nummer999601391
MiljødirektørEllen Hambro[2]
HovedkontorTrondheim[3]
UndergrupperStatens naturoppsyn
UnderlagtKlima- og miljødepartementet
Ansatte 733 (2016)[4]
Nettstedwww.miljodirektoratet.no[5]
www.miljodirektoratet.no (no)
Miljødirektoratet har hovedkontor i Trondheim. Bygget ligger på Brattøra
Organisasjonskart

Et mål med etableringen av direktoratet er vært å forenkle og bedre styringsdialogen mellom departement og direktorat, og videre til statsforvaltere og kommuner.

Direktør

rediger

Ellen Hambro ble i statsråd 22. mars 2013 åremålsbeskikket som direktør for Miljødirektoratet fra 1. juli samme år.[8] Hun ledet også arbeidet med sammenslåingen av de to direktoratene i perioden frem til Miljødirektoratet ble opprettet.[9]

Oppgaver

rediger

De overordnede oppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.[10] Mer spesifikt omfatter det oppgaver innen:

 • klima, klimagasser og klimatilpasning
 • helse- og miljøskadelige stoffer
 • forvaltning av arealer og leveområder
 • forvaltning av arter og bestander
 • friluftsliv
 • forvaltning av hav- og kystmiljø
 • forvaltning av elver og innsjøer
 • avfall og gjenvinning
 • luftforurensning og støy
 • regulering og tilsyn av industri og petroleumsvirksomhet

Direktoratets grunnfunksjoner er å:

 • overvåke miljøtilstanden og formidle miljøkunnskap og -informasjon
 • være myndighetsutøver; forvalte lover og forskrifter, fatte vedtak etter disse og føre tilsyn
 • styre og veilede regionalt og kommunalt nivå
 • være faglig rådgiver og samordne sektorovergripende arbeid
 • bidra i internasjonalt miljøarbeid

Organisering

rediger

Miljødirektoratet har om lag 700 ansatte – de fleste av disse ved kontorene i Trondheim og Oslo. Den overordnede ledelsen er lokalisert i Trondheim. Statens naturoppsyn er en del av direktoratet med over 60 lokalkontorer over hele landet.[11]

Direktoratet er organisert i følgende avdelinger:[12]

 • Hav- og industriavdelingen
 • Klimaavdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen
 • Land- og friluftsavdelingen
 • Miljøgiftavdelingen
 • Organisasjonsavdelingen
 • Statens naturoppsyn
 • Tilsyns- og arealavdelingen
 • Vann- og kunnskapsavdelingen

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger