Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT), var et norsk direktorat underlagt Miljøverndepartementet.[2] Klif ble slått sammen med Direktoratet for naturforvaltning til Miljødirektoratet 1. juli 2013.[3]

Klima- og forurensningsdirektoratet
Klif
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert1974
HovedkontorStrømsveien 96, Oslo
UnderlagtKlima- og miljødepartementet
Ansatte 341 (i 2011)[1]
Nettstedwww.klif.no
Opphørt2013

SFT ble etablert 1. juni 1974 under det da bare to år gamle Miljøverndepartement og bygget på blant annet Røykskaderådet og Vann- og avløpskontoret i Norges vassdrags- og energidirektorat. I 2010 skiftet SFT navn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å understreke direktoratets rolle som sentral myndighet også på klimaområdet.

Direktoratet arbeidet for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og reproduksjon. Klif arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser, redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer, bevare et levende hav- og kystmiljø gjennom helhetlig forvaltning, beskytte livskraftige elver og innsjøer mot uønsket påvirkning, øke gjenvinningen og redusere utslippa fra avfall, og redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy. SFT utførte ukentlig overvåking av akutt forurensning fra 1981 til 2004 ved bruk av radarsatellitter og fly, blant annet med LN-SFT flyet som havarerte utenfor Sotra i Hordaland 20. juni 2008.

Direktoratet hadde et særlig ansvar for helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, klimaendringer og å overvåke forurensningstilstanden av hav og vann og luft samt støy.

Klif hadde ansvaret for å følge opp forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven. Direktoratet gav blant annet utslippstillatelser og kontrollerte at tillatelsene ble fulgt. En annen sentral oppgave for direktoratet var å gi Miljøverndepartementet råd og faglig grunnlagsmateriale.

I 2012 hadde Klif 350 medarbeidere. I 2011 var 64 prosent kvinner.[4] Hovedkontoret lå på Helsfyr i Oslo, men direktoratet hadde også et kontor i Skien.

Direktoratet ble i 2009 miljøsertifisert etter den internasjonale standard ISO 14001.

Organisasjon

rediger

Klif bestod av fem avdelinger under direktøren:

 • Industriavdelingen
 • Klimaavdelingen
 • Miljøgiftavdelingen
 • Tilsynsavdelingen
 • Organisasjonsavdelingen

Liste over direktører

rediger
 • Tor Holmøy – 1. juni 1974 til 31. august 1976.
 • Olav S. Nedenes – 1. september 1976 til 13. februar 1977.
 • Hans Christian Bugge – 14. februar 1977 til 28. februar 1978.
 • Rolf Marstrander – 10. mars 1978 til 30. september 1981.
 • Christian Hambro – 1. oktober 1981 til 11. mai 1986.
 • Harald Rensvik – 28. mai 1986 til 16. november 1990. Gjeninntrer som direktør fra 5. september 1992 til 31. desember 1995.(Studiepermisjon fra 1. mai 1995 til 1. november 1995).
 • Gunnar Jordfald – 17. november 1990 til 4. september 1992.
 • Marie Nordby – 1. mai 1995 til 1. november 1995 og fra 1. januar 1996 til 31. mars 1996.
 • Håvard Holm – 1. april 1996 til 31. desember 2006
 • Ellen Hambro – 1. januar 2007 til 1. juli 2013

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger