Åpne hovedmenyen

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet
KLD
Klima- og miljødepartementet
TypeDepartement
VirkeområdeNorge
Etablert8. mai 1972; 47 år siden (1972-05-08)[1]
StatsrådOla Elvestuen (V)
HovedkontorKongens gate 20, Oslo
FokusMiljøvern
Ansatte286 (2013)[2]
Nettsidekld.regjeringen.no
Miljøverndepartementet holdt til i det vernede Myntkvartalet ved Akershus festning i Oslo fram til høsten 2013.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvaret for blant annet klimapolitikk, bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, friluftsliv, overgjødsling og oljeforurensing, helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer, og internasjonalt miljøvernsamarbeid. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for fire underliggende etater.

Forløperen Miljøverndepartementet ble opprettet 8. mai 1972 som det første i sitt slag i verden. Første statsråd ble Olav Gjærevoll fra Trygve Brattelis første regjering.

1. januar 2014 endret Erna Solbergs regjering navnet fra Miljøverndepartementet til Klima- og miljødepartementet.[3] Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtok ansvaret for det meste av plan- og bygningsloven. Ansvaret for statens kjøp av klimakvoter ble overført fra Finansdepartementet.

Politisk ledelseRediger

Statsråd og sjef for departementet (klima- og miljøminister) er Ola Elvestuen (Venstre). Atle Hamar (V) og Sveinung Rotevatn[4] er statssekretærer. Marit Vea (V) og Astrid Knutsen Hårstad (V) er politiske rådgivere.

AvdelingerRediger

Departementet har i 2019 fem avdelinger, en kommunikasjonsenhet og en stabsenhet.[5]

 • Klimaavdelingen
 • Hav- og forurensningsavdelingen
 • Kulturminneavdelingen
 • Naturforvaltningsavdelingen
 • Organisasjonsavdelingen

Norske miljøvernministreRediger

Underliggende etaterRediger

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for seks underliggende etater:[6]

 • Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende fagorgan innen naturforvaltning og har ansvar for å fremlegge det faglige beslutningsgrunnlag for departementet i arbeidet med klima- og forurensningsspørsmål.
 • Norsk polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene.
 • Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Norsk kulturminnefond er siden 2002 et virkemiddel innen kulturminnearbeidet. Rentene av fondskapitalen tildeles fondet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift av fondet.
 • Artsdatabanken er en faglig uavhengig kunnskapsbank for naturmangfold. Den formidler kunnskap om arter og naturtyper i Norge.
 • Meteorologisk institutt er et norsk statlig forvaltningsorgan med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger