Departement

Wikimedia-pekerside

Departement (fransk for «område») har flere betydninger:

1. Navnet på de administrative regioner i enkelte land. Eksempler på dette er Frankrikes departementer,[1] Benins departementer, Bolivias departementer, El Salvadors departementer, Guatemalas departementer, Haitis departementer, Honduras' departementer, Nicaraguas departementer, Paraguays departementer og Uruguays departementer.

2. Den utøvende makt i Norge er administrert av ulike departementer som dekker ett eller flere fagområder, en annen vanlig betegnelse internasjonalt er ministerier. Alle departementer har en politisk leder, en statsråd, som har knyttet til seg en eller flere statssekretærer og politiske rådgivere. Departementsråden er departementets øverste administrative leder og er ikke politisk valgt. Under seg har departementsråden ekspedisjonssjefer, avdelingsdirektører, underdirektører, og før også byråsjefer etc. Departementenes viktigste oppgaver er blant annet forberedende arbeid for regjeringen, iverksetting av vedtak, klage- og kontrollfunksjoner. Departementene har selvstendig avgjørelsesmyndighet på en del områder.

3. Departement (Danmark), den administrative delen av et ministerium.

4. Også i Sverige er den utøvende makt inndelt i departementer.

ReferanserRediger

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Departement.